Element NOR satser nå på å reduserer CO2-avtrykket i betongelementproduksjonen. Foto: Element NOR

Betongelementprodusent har fått forskningsmidler: - Vi vil vise at betongelementer ikke er en miljøversting

Betongelementprodusenten Element NOR har fått innvilget et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor målsetningen er å redusere CO2-avtrykket i betongelementproduksjonen.

– Vi vil bruke lave EPD-er som et argument for å velge betongelementer basert på kortreist sand og tilslag, sier daglig leder Isak Berntsen i betongelementprodusenten Element NOR.

Nå har bedriften fått bevilget 200.000 kroner fra Norges forskningsråd på vegn av Troms fylkeskommune innenfor «virkemidler for FoU og innovasjon i Troms».

Forskningsprosjektet skal utrede Enøk-tiltak på fabrikken på Stormoen i Balsfjord i Troms. Forskningsprosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med Norut Narvik frem mot august 2020.

Kan øke konkurransekraften

– I tillegg til å redusere EPD i Element NORs produkter, er formålet med prosjektet å redusere produksjonskostnader, og dermed bidra til å øke konkurransekraften for Element NOR, sier han til Byggeindustrien.

Berntsen legger ikke skjul på at betongelementprodusenten nå merker et trykk fra spesielt offentlige byggherrer når betongelementer miljømessig sammenliknes med andre byggematerialer.

– Hvis vi har mulighet til å bevise at våre produkter basert på kortreist tilslag og sand, som vi har liggende rett utenfor døra til fabrikken, vil det være et styrket argument for at våre løsninger er miljøvennlige og kan brukes i miljøbygg, sier han.

– Dere merker et miljømessig press i konkurransesituasjonen i dag?

– Ja, spesielt offentlige byggherrer har et stort fokus på EPD. Vi er nødt til å være med i front på alle områder. Selv om vi i dag er en av Norges mest modere elementfabrikker, ønsker vi en gjennomgang av energiforbruket tilknyttet produksjonen, sier han.

Betongelementfabrikken har i dag et vannbårent varmesystem med varmegjenvinning og gjenbruk av vann. Forskningsprosjektet skal altså kartlegge hvilke tiltak det er mulig å gjennomføre for å redusere energiforbruket.

I dag er det årlige strømforbruket på rundt 604.335 kWh. Sanden som benyttes i produksjonen varmes opp med gass, og det går i dag med cirka 100.000 liter diesel per år i en kjele med en virkningsgrad på 82 prosent. Dette tilsvarer 820.000 kWh. Fabrikken har et årlig produksjonsvolum på 65.000 kvadratmeter hulldekker per år og 23.500 tonn våtstøpselementer.

Ser muligheter med solenergi

Selv om fabrikken ligger i Troms med mørketid om vinteren, ser Berntsen, som selv tidligere har erfaring fra VVS-bransjen, et stort potensial i å utnytte solenergi i produksjonsanlegget.

– Vi vet at solfangere fungerer når det er overskyet, selv vinterstid, og det må ikke være sol for å produsere varmt vann. Vi vil nok også se på muligheten til å installere kollektorer i svarte fasader. Selv ved kuldegrader kan solpåvirkede fasader mot sør være en bedre og rimeligere energibærer enn energibrønner, sier han.

Fabrikkbygget til Element NOR kan få en aktiv rolle i fremtidig energiproduksjon. Foto: Element NOR

Berntsen opplyser at man trolig vil lande på en kombinasjon av tiltak. Produksjonsanlegget ligger for langt unna sjøen til at det er et mulig tiltak å hente energi derfra.

– Norut Narvik har flinke ressurser innen mange faggrener, og vi har også selv mange av tekniske fagene representert blant egne ansatte. Vi har et bygg med et takareal på 4.000 kvadratmeter hvor det kan være aktuelt med solceller, men kost-nytteanalyser må vise om det er et gunstig tiltak, sier han.

Berntsen sier at Element NOR selv ønsker å investere i sluttiltakene.

– Nå har vi fått støtte til forskningen, men når vi har en forskningsrapport klar, vil det selvfølgelig være mulig å søke støtte fra Enova og Innovasjon Norge for gjennomføring av tiltak, sier han.

Kortreiste betongelementer

– Hva håper du selv potensialet kan være?

– For bedriften er det en vinn-vinn-situasjon. Vi håper å få belyst hvilke ENØK-tiltak som er effektive og kostnadsbesparende. Ved å senke EPD-ene våre vil vi øke konkurransekraften. Det er et klart ønske fra vår side å vise det offentlige at betong- og betongelementproduksjon ikke nødvendigvis er en miljøversting. Vi har sand rett utenfor døra til fabrikken, og pukk en kilometer nede i veien. Sementen kommer fra Kjøpsvik. Da må vi bevise at det miljømessig ikke står tilbake fra byggematerialer hugd i Ukraina og limt i Østerrike, sier han.

– Er dette noe man kanskje ikke hadde tatt så hardt tak i hvis det ikke hadde vært for krav og konkurranse?

– Absolutt, og sett i et større perspektiv er det klart at fokuset på miljø og CO2-avtrykk totalt sett i byggenæringen er positivt i en global skala. Alle må bidra og gjøre sitt for et bedre miljø. At det settes et miljøfokus i tildeling av kontrakter og vurdering av materialvalg mener jeg er positivt for Element NOR. Kundene vil se at våre produkter er miljøvennlige sett opp mot alternativene, sier han.