Slik ser de for seg at prosjektet i Mysen vil bli. Arkitekter: Gasa Arkitekter (forprosjekt) og Østavind Arkitekter (detaljprosjekt)
Slik ser de for seg at prosjektet i Mysen vil bli. Arkitekter: Gasa Arkitekter (forprosjekt) og Østavind Arkitekter (detaljprosjekt)

Betongbygg bygger 44 boliger i Mysen

AS Betongbygg skal bygge 44 leiligheter, to næringslokaler og en helsestasjon på Sagtomta i Mysen.

Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på 180 millioner kroner før merverdiavgift, skriver Betongbygg i en pressemelding.

Prosjektet inneholder 44 leiligheter og en kommunal helsestasjon. I tillegg finnes det to næringsarealer på bakkeplan i bygget langs David Blids gate i Mysen.

Bilparkering skjer under terreng med adkomst via en kjørerampe fra det planlagte gatetunet sør for utbyggingsområdet. Funksjoner over bakken er fordelt på to adskilte bygg, hver av dem har et syv etasjers tårnbygg som inneholder leiligheter.

Det er Bane Nor Eiendom som er byggherre, og har invitert AS Betongbygg med i prosjektet.

Det har vært to arkitekter i prosjektet; Gasa Arkitekter har hatt forprosjektet, mens Østavind Arkitekter har gjort detaljprosjekteringen.