Ill. SG Arkitekter
Ill. SG Arkitekter

AS Betongbygg bygger boliger i Moss

AS Betongbygg skal i en totalentreprise for Betongbygg Eiendom AS oppføre byggetrinn 3 på Skarmyra i Moss.

Byggetrinn 3 består av tre bygg (Bygg B, D1 og D2) med totalt 44 leiligheter med underliggende P-kjeller med boder og tekniske rom. BRA byggetrinn 3 er på 5.500 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller.

Tomten består av sand og siltmassermed overgang til fast leire med steiner. Bygget direkte fundamenteres på grunn. Byggene oppføres i plass støpt betong, klimavegger i tre med fasader i en kombinasjon av pusssystem og tre kledning.

Byggetsart blir i mars/april 2023 og oppdraget har en verdi på 120 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Ferdigstillelse blir i første kvartal 2025.

Arkitekt for prosjektet er SG Arkitekter.