Fra prosjektet Utsikten, som inngår i Nasjonale turistveger på Gaularfjell i Sogn og Fjordane. Byggherre: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger, Arkitekt: Code arkitektur, Generalentreprenør: Veidekke Entreprenør. Foto: Trond Joelson

Betongbransjen samler seg om Betongløftet

Betongbransjen har nå tatt initiativ til programmet Betongløftet, med fokus på utviklingen av bærekraftige bygg og anlegg.

De som deltar i arbeidsgruppen sammen med Byggutengrenser er:

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse 
Stein Tosterud, Unicon 
Rune Stene Skanska Norge 
Claus K. Larsen, Statens vegvesen
Berit Laanke, SINTEF Byggforsk 
Audun Harridsleff, Contiga 
Roy Holth, Holth Grusforretning
Trond Hagerud, Mapei 
Per Brevik, HeidelbergCement

– Dette programmet har målsetninger på tre hovedområder; vi skal bygge miljøvennlig med god lønnsomhet og med sosialt trygge og ansvarsfulle prosesser. På disse områdene skal vi strekke oss lenger og utfordre alle ledd i verdikjeden til å tenke nytt, forteller Jan Eldegard i Byggutengrenser.

Mye brukt

Betong er verdens mest brukte byggemateriale.

– Betong setter sterkt preg på alle bygg- og anleggsprosjekter. Noen har stilt spørsmål rundt betongens miljøegenskaper med bakgrunn i den industrielle produksjonen av sement som slipper ut klimagasser. Betong er imidlertid en naturlig del i alle byggeprosjekter og det har de siste årene skjedd mye som gjør at de gamle oppfatningene om betong må endres. De nye betongløsningene er en forutsetning for å nå målene i den sirkulære økonomien, det grønne skiftet og for å utvikle en lønnsom og trygg byggenæring, utdyper Eldegard.

Det er med andre ord bærekraftige bygg og anlegg som er målet med Betongløftet.

– Det skal være et løft for bransjen og et løfte til kunder og samfunnet forøvrig.

Gjennom utvalgte forbildeprosjekter skal Betongløftet vise hvordan vi sikrer innemiljø og klimaforhold, krav til lønnsomhet og behovet for sosialt trygge byggeplasser som nyttiggjør riktig kompetanse. Dette skal kombineres med god arkitektur som ivaretar kvalitetene i bærekraftige bygg og infrastruktur, forteller Eldegard.

– Til nå er flere som har snakket om bærekraftige bygg men som oftest knyttes dette kun til miljøforhold og i altfor liten grad til produktive og lønnsomme byggeprosesser og i enda mindre grad til sosiale forhold. Det kan synes som om noen kun fokuserer på klimatiltak og energisparing, andre prioriterer reduksjon i byggekostnader og en tredje gruppe jobber for økt seriøsitet i bransjen. Vi vil definere kriterier for alle disse målene, legger Eldegard til.

Han mener det først er når alle kriterier er målsatt at man kan arbeide for økt bærekraft.

– Vi vil gjerne strekke oss lenger sammen med de beste byggherrene, arkitektene, rådgiverne og entreprenørene, sier han.

Bredt sammensatt

Ifølge Byggutengrenser arbeider nå en bredt sammensatt styringsgruppe med mål og kriterier for forbildeprosjektene i Betongløftet, og de vil presentere disse for interesserte byggherrer i høst.

Eksempler på kriterier som kan være med er lave klimagassutslipp fra både materialer og transport, på byggeplass og i drift. Nye kombinasjoner av bindemiddel kan bli tatt i bruk sammen med nye hybridløsninger for transport og utstøping.

Andre kriterier er økt produktivitet gjennom industrialisering av byggeprosesser og bruk av nye BIM-løsninger. Målet er redusert tidsforbruk pr bygget areal eller volum. Forbildeprosjekter som inngår i Betongløftet vil også ha mål om økt bruk av kompetansebevis og sikring av ansvarlige innkjøpsprosesser.

– Betongbransjen har for øvrig en svært godt utviklet kompetanseordning gjennom Betongopplæringsrådet, og denne vil være en naturlig del av kriteriene, påpeker han.

– Betongløftet skal støt­te anerkjente miljø- og klimamål samt de planer for sirkulærøkonomi og grønt skifte som aktører i byggenæringen i fellesskap jobber for. Bærekraftig bygging betyr at man må sette målbare kriterier for flere av samfunnsutfordringene, avslutter Eldegard.