Betalingsproblemer skaper trøbbel for tidenes største norske samferdselsprosjekt

Den italienske entreprenøren Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A (Condotte) sliter med pengestrømmen og det påvirker driften på tidenes største norske samferdselsprosjekt - utbyggingen av Follobanen.

I løpet av noen hektiske sommeruker skulle det etter planen blitt jobbet for full maskin med Follobaneprosjektet inn mot Oslo S - for å utnytte at deler av togtrafikken er stanset i sommer. Naboene er til og med varslet om at det kan bli døgnkontinuerlig jobbing. Foreløpig har dette ikke gått som planlagt på EPC Civil Oslo S. På grunn av manglende betaling fra Condotte til en rekke underentreprenører, er det langt mer stille enn det burde være – flere underentreprenører har stoppet arbeidet – og flere kan være på vei om ikke pengekranene åpnes igjen.

Det er ikke tillitsvekkende at totalentreprenøren til to delprosjekter på Follobaneutbyggingen (EPC Civil Oslo S og EPC drill & blast), kontrakter som har en verdi på til sammen cirka 3,3 milliarder kroner, ikke greier å betale regningene sine.

Dette er selvsagt uheldig for Follobaneprosjektet. Spesielt om dette ikke løses meget raskt kan man havne skikkelig bakpå – noe Bane NOR også blant annet påpeker overfor Byggeindustrien, som brakte nyheten onsdag ettermiddag: "Dersom underleverandørene ikke kommer i arbeid igjen, vil det få konsekvenser for hvor mye som blir utført mens deler av togtrafikken er stanset i sommerukene.».....«Vi ser på situasjonen som svært uheldig. Nå jobber vi langs to akser – en kortsiktig og en langsiktig – for å få oversikt over den økonomiske situasjonen til Condotte.»

Det skal være forhold utenfor selskapets drift i Norge som er årsaken til likviditetsproblemene til Condotte – de har rett og slett ikke kontantstrømmen på plass til å betale de norske underentreprenørene. Da er det fullt forståelig at man innstiller arbeidene – man kan ikke utføre så intensive arbeider uten betaling – eller at man i det minste får en god sikkerhet for at pengene vil komme. Det finnes ikke per nå - og det er selvsagt alvorlig.

Om pengene skulle komme raskt på plass, er det naturligvis mulig at fremdriftsutfordringene blir mindre alvorlige – men det er opplagt ikke en bra situasjon som nå har oppstått på denne viktige jobben inn mot Oslo S. At totalentreprenøren ikke har kontroll på pengestrømmen er mildt sagt ikke noe godt tegn – og selv om man skulle løse problemene på kort sikt, er det viktig at byggherre Bane NOR sikrer seg på noe lengre sikt. Man må få de riktige garantiene på plass slik at dette ikke er noe som vil vedvare. Får man ikke en løsning på plass raskt, vil man slite tungt med å få noen til å utføre de arbeidsintensive oppgavene som venter.

De fleste husker sikkert for noen år siden at det østerrikske selskapet Alpine Bau, som hadde ansvaret for utbyggingen av en delparsell på E6 Fellesprosjektet, en lengre periode hadde økonomiske problemer, før hele selskapet gikk overende sommeren 2013 – med store ekstrautgifter og forsinkelser for Statens vegvesen på prosjektet.

Vi håper for all del at denne historien ikke gjentar seg her. Det ville selvsagt være mer enn uheldig både for Bane NOR, underentreprenører og ikke minst for skattebetalerens del. Bane NOR sier det ble gjennomført en omfattende sjekk av den økonomiske situasjonen til Condotte i forkant av kontraktsigneringen – uten at det ble funnet noe alarmerende. Nå skal det utføres en ny full revisjon - mange venter nok i spenning på hva denne vil vise.

Et annet aspekt ved denne delen av Follobaneutbyggingen er selvsagt også at Bane NOR nylig ble idømt å betale Skanska hele 306 millioner kroner etter selskapets krav om positiv kontraktsinteresse - retten kom frem til at Condottes tilbud skulle vært avvist. Denne saken ble anket av Bane NOR, og er dermed ikke rettskraftig. Saken kommer ikke opp i lagmannsretten på en god stund ennå – men viser at Oslo S-jobben på Follobaneutbyggingen har gitt utbyggeren mye ekstraarbeid å hanskes med. De siste dagers meldinger tyder på at flere utfordringer kan være i vente – om ikke Condotte, som ble etablert allerede i 1880 og som omsetter for over 1,3 milliarder euro (2015), igjen raskt får kontroll på pengestrømmen og får betalt sine underentreprenører og legger frem en god langsiktig plan.