Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier beslutningen om Y-blokkas videre skjebne er tatt.

- Beslutningen om Y-blokka er tatt

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er helt klar på at beslutningen om Y-blokkas videre skjebne er tatt.

– Der er mange valg og beslutninger som skal tas i forbindelse med utformingen av det nye regjeringskvartalet, hva skal vi ta vare på, hvor mye skal vi bygge åpent og tilgjengelig men likevel trygt. Det er mange og sterke meninger om Y-blokka – og dette har jeg stor respekt for. Men beslutningen om å rive Y-blokka er tatt av de demokratiske fora som er satt til denne oppgaven, slo Mæland fast foran en fullsatt sal i operaen under åpningen av Statsbyggkonferansen 2019.

Hun er også helt ærlig på at det ikke er noen som ønsker et ansvar med å bygge opp en nytt regjeringskvartal på denne måten etter et terrorangrep som rammet nasjonen.

– Men dette skjedde på vår generasjons vakt, og dette ansvaret må vi ta. Her blir det viktig å ta hensyn til strenge sikkerhetskrav. Menneskene som arbeider her skal ivareta nasjonens sikkerhetsinteresser og skal utøve nasjonale grunnleggende oppgaver. Derfor blir det både viktig og utfordrende å få til den åpenhet vi ønsker og trenger - samtidig som vi skal ivareta sikkerhetsaspektene, sier Mæland.

Hun understreket at grunntanken er at vi ikke skal la oss kue av terror.

– Vi skal være veldig tydelige. Vi skal bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av. Mange er bekymret for at det skal bli en festning, og en betongørken og en lukket del av byen. Jeg er også glad for debatten rundt regjeringskvartalet, og det skulle bare mangle at ikke mange engasjerer seg. Men jeg kan forsikre alle om at vi ikke skal bygge lukket, men likevel sikkert og grønt – og langt grønnere enn kvartalet vi hadde før terrorhendelsen. Det skal samtidig være et kvartal som er integrert i bystrukturen. Det skal være et område som skal invitere til opphold, men som skal føles trygt – og det skal være mange grønne lunger, utdyper Mæland.

Hun understreker at Statsbygg skal være spydspissen i dette arbeidet.

– Jeg trygg på at de vil løse oppgavene godt – men det blir et spennende og omfattende prosjekt å følge, sier hun.