Fylkesvei 359, Åse bru og utsikt Flatdal. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen/Vestfold og Telemark fylkeskommune
Fylkesvei 359, Åse bru og utsikt Flatdal. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Bertelsen & Garpestad leverte eneste tilbud på fylkesvei 359 Kaste-Stoadalen

Kun én entreprenør har levert tilbud om å bygge ny fylkesveistrekning i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Tilbudet er betydelig over rammen som er satt for prosjektet, skriver fylkeskommunen i en pressemelding denne uken.

Ifølge konkurransegrunnlaget er budsjettrammen i prosjektet på 212 millioner kroner før merverdiavgift. Totalrammen for prosjektet er 336 millioner kroner.

– Vi vil nå gå igjennom tilbudet som har kommet inn for å vurdere hva slags strategi vi skal ha for det videre arbeidet, sier samferdselsdirektør Gunnar Berg Treidene i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Konkurransen for utbyggingen av den nye veien startet 17. mars i år. Kontraktsformen er totalentreprise.

Veistrekningen er omtrent tre kilometer lang mellom Kaste og Dagsrud på Ulefoss i Nome kommune. Deler av veien skal bygges i områder hvor grunnforholdene er krevende, skriver fylkeskommunen.

Prosjektet omfatter også en rundt 90 meter lang løsmassetunnel og en 255 meter lang fritt-frambygg-bru.