Oppdraget gjaldt rasskiring på fylkesvei 53 i Ljoteli på veien mellom Årdal og Tyin.

Bertelsen & Garpestad klaget på tunnelkonkurranse - KOFA ga fylkeskommunen fullt medhold

Bertelsen & Garpestad leverte det laveste tilbudet på et stort tunneloppdrag i Årdal i Sogn, men tilbudet ble avvist. Nå har Vestland fylkeskommune fått medhold i KOFA.

Sju firmaer ga i august i fjor pristilbud på rassikringen av fylkesvei 53 i Årdal i Sogn med blant annet en ny, 1.100 meter lang tunnel.

Bertelsen & Garpestad var lavest i pris med 188,6 millioner kroner, men entreprenøren ble avvist fra konkurransen i september 2019.

Byggeherren mente blant annet at Bertelsen & Garpestad ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant erfaring, noe entreprenøren var uenig i.

Flage Maskin fikk jobben med en pris på knappe 215 millioner kroner.

Saken som ble klaget inn i slutten av oktober 2019, ble avgjort i KOFA 12. mai.

Den gangen oppdraget ble lyst ut, var Statens vegvesen byggherre, men etter reformen hører prosjektet til under den nyetablerte Vestland fylkeskommune.

Det var Veier24 som først omtalte KOFA-dommen.

Begrunnelsen for klagen og avgjørelsen til KOFA, kan du lese i sin helhet her.