Bergene Holm investerer i Åmli. Illustrasjonsfoto: Christian Aarhus

Bergene Holm investerer 80 millioner kroner og har valgt entreprenør til byggeprosjekt i Åmli

Veidekke har fått kontrakten med å bygge Bergene Holms nye sorteringsanlegg.

Bergene Holm har satt produksjonsrekord de siste 6 årene og forbruker årlig omtrent 1,1 millioner kubikkmeter tømmer, tilsvarende 25 000 tømmervogntog.

Selskapet har i sin nylig vedtatte Strategi 2030 uttrykt en klar vekstambisjon ved etablerte anlegg basert på norsk, regionalt råstoff.

- For å legge til rette for ytterligere vekst, økt sikkerhet, kundetilfredshet og lønnsomhet, investerer selskapet nå vel 80 millioner kroner i nytt sorteringsanlegg for rå trelast (råsortering) ved avdeling Nidarå i Åmli kommune, Agder, skriver selskapet i en melding.

En råsortering er siste del av saglinjen hvor trelasten sorteres i dimensjoner og kvaliteter etter oppdeling av tømmerstokken. Etter råsorteringen går trelastpakkene til tørking

Ifølge selskapet følger investeringen en rekke tidligere større investeringer ved avdelingen, blant annet ny saglinje i 2013 til 100 millioner, nye trelasttørker i 2018 til 50 millioner, og oppgradering av tørrsorteringsanlegget til 10 milloiner i 2019.

- Gjennom denne investeringen legger selskapet til rette for et tømmerforbruk i sjiktet 350.000 kbm til 400.000 kbm tømmer pr år. Det er planlagt flere investeringer i fremtiden, skriver selskapet i meldingen. 

Bergene Holm har valgt Veidekke som entreprenør for bygg og Renholmen AB som leverandør av mekanikk og styringssystemer.

Byggingen av anlegget vil starte opp sommeren 2020 og være fullført ved utløpet av første kvartal 2021.

- Bak denne beslutningen ligger en forventning om at politikerne i regionen snarlig vil holde sine løfter om å oppgradere FV 415 i Agder. En oppgradering er påkrevet for å få råstoff inn til fabrikken, og ferdigvarer og biprodukter ut til kundene, på konkurransemessige vilkår, med lavest mulig miljøbelastning, heter det i begrunnelsen til selskapet .