Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Bergen-byrådet vil gjøre 7.000 mål til LNF-område

Byrådet i Bergen vil gjøre 7.000 mål områder som i dag har potensial for utbygging, til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Det skriver Bergens Tidende i en artikkel på sine nettsider.

Byrådet i Bergen består av byråder fra Arbeiderpartiet, Venstre og Krf.

– Byen vår har est ut i alle retninger de siste 70 årene. Nå gjør vi det som trengs for å nå målene om å redusere utslippene fra transportsektoren. Dette vil være svært positivt også for våre minste innbyggere, insektene, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Fremskrittspartiet er et av partiene som er uenige med forslaget.

– Dette er meningsløst. Vi kan ikke gjøre Bergen om til en nasjonalpark uten plass til mennesker. Dette kommer vi aldri til å stemme for, sier Frps gruppeleder i bystyret, Tor Woldseth, til Bergens Tidende.

Også Høyre er kritisk.

– Vi vil ikke gå så langt som byrådet foreslår. Vi vil beholde en hel del av de områdene som byrådet foreslår å ta ut. Det gjelder for eksempel Vårheia i Arna, Dyngeland i Fana og Harafjellet på Laksevåg. Det må være rom for områder å utvikle, sier Norvald Visnes, Høyres leder i komité for miljø- og byutvikling.

Disse tiltakene foreslås i Bergen for å motvirke insektdød i kommunen:

  • Insekthotell i flere parker og friområder.
  • Stammer av trær som er felt, blir liggende for naturlig nedbrytning.
  • Når nye trær skal plantes, blir frukttrær foretrukket.
  • Der det egner seg, vil det i 2019 bli etablert blomster- og kløverenger med egnede planter for pollinerende insekter.
  • Bekker og elver som har vært lukket, skal graves frem igjen.
  • Myrer skal tas vare på.
  • Gjenværende matjord skal vernes.