Arkivfoto

Fylkesmannen i Agder sier ja til bikuber i tettbygde strøk

Fylkesmannen i Agder fastslår at et boligfelt i Tvedestrand må akseptere at det finnes en eller flere bikuber i nabolaget.

Tre bikuber i det tettbygde boligfeltet er ingen vesentlig helserisiko. De om lag 5 prosent av befolkningen som er alvorlig allergisk overfor bistikk, må leve med denne risikoen, uttaler Fylkesmannen.

Insektenes betydning for pollinering av blomster, trær og andre planter er enormt stor. Det tilrettelegges for bihold også i bymessige strøk, og det forskes på insekters levevilkår og betydning i en verden der insekter er i tilbakegang. Det må legges til grunn at bienes nyttefunksjon er stor, og at det skal mye til for å begrense deres leveområder, heter det.