E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) omfatter bygging av bru over Bjørnafjorden og ny vei over Tysnes og Reksteren. Prosjektet har et kostnadsanslag på 37,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 1 milliard kroner. Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling

E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) omfatter bygging av bru over Bjørnafjorden og ny vei over Tysnes og Reksteren. Prosjektet har et kostnadsanslag på 37,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 1 milliard kroner. Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling

Bergen-byrådet varsler omkamp om Hordfast

Byrådsleder Christine Meyer (H) i Bergen vil gjøre om et bystyrevedtak i kommunen om å ikke prioritere Hordfast inn mot ny Nasjonal transportplan.

Det skriver Bergens Tidende i en artikkel tirsdag.

Juni 2023 stemte et flertall i bystyret i Bergen for å be regjeringen droppe planene om fergefri E39 mellom Stord og Os (Hordfast) i sitt høringssvar til Nasjonal transportplan (NTP).

Regjeringen har varslet at de vil legge frem ny NTP i løpet av mars i år, og i høringsforslaget fra Bergen kommune, som ble sendt inn i fjor, lister opp tre foreslåtte prioriterte prosjekter i Bergen-regionen:

  • Bybanen til Åsane
  • Ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle (K5)
  • Ny Nordhordlandstunnel

Nå vil altså den nye byrådslederen be regjeringen prioritere gigantprosjektet Hordfast, med en 5,5 kilometer lang flytebru over Bjørnafjorden mellom Os og Fusa, skriver Bergens Tidende.

Ifølge avisen må byrådet mest sannsynlig få med seg støttepartiene INP, Bergenslisten og Pensjonistpartiet for å få flertall for dette forslaget i bystyret. Byrådsparti SP har uttalt motstand mot Hordfast tidligere, men ifølge artikkelen skal denne motstanden være på retur.

I Nasjonal Transportplan 2022-2033 er Hordfast fullfinansiert, og kostnaden for prosjektet i NTP er 37,5 milliarder kroner i 2021-kroner.