Foto: Nordic – Office of Architecture, Knut Ramstad

Beredsskapssenteret tema på årets sikringskonferanse

Årets sikringskonferanse presenterer foredrag fra byggeprosjekter hvor sikring har vært et sentralt aspekt, og naturlig nok er Politiets Nasjonale Beredskapssenter sentralt i år.

Det er Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) som inviterer til konferansen om beskyttelse og sikring av bygg, som i år arrangeres 4. november og blir digital.

Sikringskonferansen er Norges største faglige arena for alle som arbeider med problemstillinger knyttet til beskyttelse og sikring av bygg.

Prosjektet har brukt samspillsenterprise som gjennomføringsmodell. På Sikringsfonferansen får vi høre om hvordan samspillet mellom oppdragsgiver, eier og bruker av anlegget har fungert.

Politiets nasjonale beredskapssenter i Nordre Follo kommune, som skal huse blant annet Beredskapstroppen og Politiets Helikoptertjeneste, åpnes offisielt 6. november, etter halvannet års planlegging og tre års bygging, og er naturlig nok et av temaene når den digitale konferansen skal avholdes.

Foredraget vil ta for seg prioritering av sikringsmål, gjennomføring av sikringsrisiko-analyse, og avveininger knyttet til nytte-kostnad ved prosjektet.

Her kan du lese Byggeindustriens prosjektomtale av Politiets Nasjonale Beredskapssenter