– En av regjeringens viktigste oppgaver er å jobbe for et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– En av regjeringens viktigste oppgaver er å jobbe for et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ber Arbeidstilsynet slå hardere ned på arbeidskriminalitet

Regjeringen ber Arbeidstilsynet være mer synlige, føre mer tilsyn, i større grad benytte overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmelde grov arbeidslivskriminalitet.