Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc

Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc

– Behovet for fellesskap har knapt vært større

Leder for styringsgruppen i SAMMEN2030, Liv Kari Skudal Hansteen, mener behovet for samarbeid og fellesskap har knapt vært større.

Etter to år med pandemi og økte råvarepriser så de fleste frem til å komme tilbake i normal drift med mer stabilitet og forutsigbarhet. Men så invaderte Russland Ukraina, og skapte med det ny uro. Dette er noe av bakteppet når SAMMEN2030 inviterer til frokostmøte 10. mai på Meet Ullevaal.

– Usikkerheten og uroen som har preget verden de siste årene, påvirker alle. Dette kommer på toppen av klimaendringene, et mindre økonomisk handlingsrom, ny teknologi, økt behov for energi, behov for å sikre kritisk infrastruktur, flere eldre, økt urbanisering, behovet for kompetent arbeidskraft og nye forretningsmodeller. Her har vår næring mange felles utfordringer som i stor grad krever felles løsninger, sier Hansteen i en pressemelding.

På agendaen for frokostmøtet vil tre sentrale spørsmål stå i sentrum; hvilke viktige faktorer og samfunnsendringer vil påvirke BAE-næringen aller mest de neste 3-5 årene, hva bør være BAE- næringens felles budskap til regjeringen og hvordan skal BAE-næringen forvalte sin samfunnsrolle og bli mer synlig?

Hansteen ser frem til å høre innlegg fra flere toppledere i BAE-næringen, og deres perspektiver på situasjonen.

– Toppledernes perspektiver vil gi nyttig innsikt for hver enkelt virksomhet som deltar. Forhåpentligvis vil det også bidra til at vi tydeligere ser hvordan vi sammen kan realisere muligheter. Det handler ikke bare om de åpenbare utfordringene som samtiden står overfor, men også om hvordan vi sammen kan løfte frem drivkreftene som forener oss som næring, sier Hansteen.

Frokostmøtet legger også opp til erfaringsutveksling og samtaler rundt bordene. Der vil det bli åpnet opp for en diskusjon om hvordan BAE-næringen skal forvalte sin samfunnsrolle og bli mer synlig.

– Underveis i samarbeidsprosjektet SAMMEN2030 har vi sett hvordan BAE-næringen har gått fra å være Norges største ikke-næring, til å få frem viktige fakta om næringen, og økt kjennskapen og forståelsen av hvor viktig vår næring er for arbeidsplasser, verdiskaping og bærekraft. Nå ønsker vi å se på hvordan vi kan forsterke næringens samfunnsrolle ytterligere, avslutter Hansteen.

Eli Grimsby (OsloBygg KF), Grethe Bergly (Multiconsult), Jon Karlsen (Glava), Ingrid Dahl Hovland (Statens vegvesen), Michelle S. Wright (Arkitektbedriftene) og Ståle Rød (Skanska) er blant de som vil holde innlegg på samlingen.