– Vi tar i bruk moderne teknologi som vil bidra til å forenkle arbeidsprosessene for de ansatte, sier daglig leder Halvor Thørud i Begna Bruk. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

– Vi tar i bruk moderne teknologi som vil bidra til å forenkle arbeidsprosessene for de ansatte, sier daglig leder Halvor Thørud i Begna Bruk. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Begna Bruk investerer 60 millioner

Styret i Begna Bruk AS har besluttet å investere 60 millioner kroner i oppgradering av saglinjen.

– Investeringen gjøres for å utvikle bedriften samt sikre fremtidig konkurransekraft, sier styreleder Atle Nilsen via en pressemelding.

Investeringen vil bestå av nytt tømmerinntak, nytt styringssystem samt helsikring av saglinjen. 

– I tillegg vil det bli investert i en fotoweb stasjon for innmåling av tømmer.
Investeringene vil bidra til økt produktivitet samt mer kostnadseffektiv drift på saglinjen, skriver selskapet.

– Vi tar i bruk moderne teknologi som vil bidra til å forenkle arbeidsprosessene for de ansatte, sier daglig leder Halvor Thørud i meldingen.

Alle investeringer skal være gjennomført og operative i løpet av høsten 2025.

– På vegne av de ansatte på Begna Bruk AS er vi glade for at styret og eierne gjør et så betydelig investeringsløft for å sikre fremtiden. Nå blir det opp til oss å levere, sier Thørud.