Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Bedriftene ser bedring i enden av koronatiltakene

Ledere i over 300 bedrifter ser en ende på koronatiltakene. Med unntak for oljeindustrien forventer alle næringene høyere investeringer i år enn i fjor.

Det viser Norges Banks kvartalsvise rapport fra sentralbankens regionale nettverk der til sammen mer enn 1.500 bedrifter bidrar i løpet av året. Bedriftene forteller nå at de har fått mindre å gjøre, men ser lyst på framtiden.

Vekst mot sommeren

– De fleste bedriftene tror etterspørselen vil komme tilbake så snart tilstrekkelige deler av befolkningen er vaksinert, og ser for seg god vekst mot sommeren, heter det i rapporten.

Bedriftene tror at koronatiltakene vil gi rom for økt aktivitet og at flere kan komme i jobb igjen. De kommende tre månedene tror bedriftene på økt sysselsetting. Ett av unntakene fra denne optimismen er bygg- og anleggssektoren som er inne i turbulente tider.

Bygg og anlegg permitterer

– Kontaktene i bygg- og anlegg regner med å permittere framover, da de tror at lav oppdragsmengde vil vedvare. [ …] Aktiviteten framover blir dessuten påvirket av hvor lenge innreiseforbudet for de utenlandske arbeiderne varer, og bedriftene venter fall i aktiviteten også de neste seks månedene, skriver Norges Bank.

Det er varehandelen som planlegger å investere mest. De har hatt god inntjening, og mange har benyttet stengte perioder til oppussing og oppgraderinger. Mange av bedriftene i varehandelen har hatt sterk vekst fra 2019 til 2020. Salget av sports- og fritidsutstyr og dagligvarer har vært høyt siden i fjor vår. Verre har det vært å selge klær sko og reiseutstyr.

Kontaktene i undersøkelsen forventer en lønnsvekst det kommende året på 2,3 prosent. Det er det samme som de anslo i november i fjor.