Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK Gruppen.

Bedre lønnsomhet i GK Gruppen

GK Gruppens driftsinntekter første halvår var på 3,2 milliarder, og resultat før avskrivning ble 88 millioner kroner. Lønnsomheten øker dermed sammenlignet med samme periode i fjor.

GK Gruppen AS omsatte for 3.195 millioner kroner i første halvår 2020, mot 3.309 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 88 millioner kroner, som er en forbedring på 14 millioner kroner sammenliknet med 2. kvartal 2019. Resultat før skatt ble 46 millioner kroner, mot 33 millioner kroner etter samme kvartal i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi har hatt et solid første halvår og er fornøyde med å kunne levere i en krevende tid for samfunnet og for norsk næringsliv. Koronasituasjonen treffer GK på samme måte som mange andre selskaper, og jeg er stolt over hvordan hele organisasjonen og alle våre dyktige medarbeidere står sammen og står på til det beste for kundene og GK, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen i meldingen.

Samtidig skriver selskapet:

«Det er likevel knyttet usikkerhet til hvilke økonomiske ringvirkninger tiltak for å hindre koronasmitte vil ha for selskapet framover både innenfor entreprise og service.»

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

Statsbygg i Norge har valgt GK som leverandør av nytt sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem (BAS og EOS) for en eiendomsportefølje som består av de 200 største bygningene Statsbygg eier. Til sammen skal 2 millioner kvadratmeter styres via en og samme plattform og sørge for en effektiv og fremtidsrettet drift og styring av statlige eiendommer.

Selskapet understreker også at fokuset på bærekraftige løsninger blir enda viktigere i tiden fremover.

– Selv om vi som samfunn selvsagt både må håndtere en annerledes hverdag og økt usikkerhet, er det viktig å se fremover og bruke tiden vi er inne i nå smart for å skape et mer energieffektivt og bærekraftig samfunn for fremtiden. Det bygde miljø står for en betydelig andel av klimagassutslippene og mye kan gjøres både i eksisterende bygningsmasse og i nye prosjekter for å redusere utslipp og energibruk. Dette er GKs kjernekompetanse, og jeg er derfor positiv til selskapets fremtidsutsikter, sier Lisø.