Daglig leder Dag Espen Båsum i Båsum Boring og daglig leder Hilde Anita Grandetrø i Båsum Boring Trøndelag tror på økt slagkraft når de to selskapene nå slår seg sammen, med Kynningsrud Fundamentering som hovedaksjonær. Foto: Båsum Boring

Båsum-selskaper slås sammen

Båsum Boring AS og Båsum Boring Trøndelag AS fusjonerer med virkning fra 1.januar 2021.

Det skriver Båsum Boring i en pressemelding mandag.

‒ Gjennom denne fusjonen samler vi ressursene og kompetansen under én felles ledelse i selskapet Båsum Boring AS, sier daglig leder Dag Espen Båsum i meldingen.

Båsum Boring spesialiserer seg på boretjenester for energi- og vannbrønner, fundamentering, gjennomboring samt utblokking og rehabilitering av rør uten graving. For 25 år siden etablerte de søsterselskapet Båsum Boring Trøndelag i Børsa, og nå slår de selskapene sammen.

Som følge av fusjonen vil Båsum Boring samlokalisere sin virksomhet i Midt-Norge med Kynningsrud Fundamentering, som gikk inn som hovedaksjonær i Blåsum Boring i november 2017. Kynningsrud er igjen et heleid datterselskap til Veidekke. Kynningsrud og Båsum får dermed samme adresse på Heimdal i Trondheim.

‒ Med samlokalisering kan vi dra veksler på hverandre. Vi kan gå inn i tyngre og større prosjekter både med tanke på maskiner og kompetanse, sier Dag Espen Båsum.

Båsum Boring vil fortsatt ha hovedadministrasjon i Krødsherad kommune, der selskapet har sine røtter siden 1952.

Daglig leder i Båsum Boring Trøndelag, Hilde Anita Grandetrø, som har bygget opp datterselskapet gjennom de to siste tiårene, sier i pressemeldingen at hun mener tiden er moden for en fusjon.

‒ Veidekke, som et solid børsnotert selskap, danner en trygg grunnmur for videre vekst. Nå får vi muligheten til å utvikle enda sterkere samspill og dermed gjøre hverandre enda bedre på det vi er gode på i dag. Beslutningslinjene vil også bli kortere, og personlig får jeg nok en mer oversiktlig hverdag, sier hun.