Dag Espen Båsum overtok  som daglig leder i Båsum Boring 1.mars. Han er tredje generasjon Båsum i selskapet. Foto: Odd Borgestrand.

Generasjonsskifte i Båsum Boring

Etter 51 år i Båsum Boring og de siste 40 årene som daglig leder, velger Trond Båsum å gi stafettpinnen videre til junior Dag Espen Båsum. Dermed er det tredje generasjon som fører brønn- og energiboringselskapet videre.

42 år gamle Dag Espen Båsum overtok formelt som daglig leder 1.mars. Han startet som operatør i selskapet allerede som 19-åring og jobbet ute i felt i fire år før han tok sin utdannelse ved teknisk fagskole og deretter ingeniørutdannelse ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad. Han kom tilbake til firmaet i 2004 som avdelingsleder, der han har vært innom både gjennomboring, fundamentering og utblokking, skriver Båsum Boring i en pressemelding.

Sikrer kompetanseoverføring

Trond Båsum går i en alder av 67 år over i rollen som seniorrådgiver før han etter hvert vil gå over i pensjonistenes rekker.

– Det er viktig at han blir med som rådgiver og en viktig støttespiller for meg de nærmeste årene. Det er min far som har bygget opp dette selskapet sammen med sin bror Stein, og det er viktig at vi sikrer oss god kompetanseoverføring i de ulike markedene vi jobber i, sier Dag Espen Båsum.

– Viktig med flere bein

Mye er skjedd siden Narve Båsum i 1952 startet med boring etter vann med linstøt boremaskin, som hadde en kapasitet på inntil seks meter per dag. I dag har Båsum Boring 18 rigger i drift og nødvendig tilleggsutstyr. Dagens fagområder er etablering av energibrønner, vannbrønner, vannforsyningsanlegg, fundamentering, gjennomboring i fjell og løsmasser, frostsikring, og NoDig metoden utblokking, skriver selskapet i meldingen.

Dag Espen Båsum mener det er et stort potensial innen de ulike fagområdene, og han er opptatt av at Båsum Boring fortsatt skal satse på et bredt spekter av tjenester.

– Det er viktig å ha flere bein å stå på når de ulike markedene svinger. Personlig håper jeg på større bruk av totalentrepriser i de markedene vi jobber. Det betyr større utfordringer, men også større forutsigbarhet for oss, sier han.

Kjøpt opp

Båsum Boring ble kjøpt opp av Veidekkes heleide datterselskap Kynningsrud Fundamentering i november 2017. Dette selskapet kjøpte da 70 prosent av aksjene i Båsum Boring AS og Båsum Boring Trøndelag AS, mens de resterende 30 prosentene fortsatt eies av Båsum-familien og avdelingsleder Nils Hanstad.

– Når Båsum Boring nå er en del av Kynningsrud Fundamentering og Veidekke, får vi sammen muskler til være med og kjempe om stadig større oppdrag på det norske anleggsmarkedet. Dette er også viktig for å utvikle vår virksomhet videre, sier Båsum.

210 millioner i omsetning

Båsum Boring omsetter for cirka 172 millioner kroner og har rundt 60 ansatte ved hovedkontoret i Krøderen i Viken. Hos søsterselskapet Båsum Boring Trøndelag i Børsa var omsetningen i fjor på 40 millioner. Den totale omsetningen for de to selskapene ble dermed på om lag 210 millioner kroner.