Prosjektleder Morten Berg-Solbakken i Bane NOR foran området hvor de nye hensettingssporene skal bygges. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Prosjektleder Morten Berg-Solbakken i Bane NOR foran området hvor de nye hensettingssporene skal bygges. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Baneservice bygger for Bane NOR på Lillehammer

Baneservice er valgt som totalentreprenør for ny togparkering på Hove ved Lillehammer.

Kontrakten er en totalentreprise som innebærer både detaljprosjektering og bygging av alle tekniske anlegg, med unntak av signal- og sikringsanlegget.

Grunnlaget for vurderingen av tilbudene var at pris og kvalitet skulle vektes likt. For sistnevnte er viktige faktorer blant annet kvalitet på leveransen, hvordan oppdraget er planlagt gjennomført, planlegging og prosjektering, organisering samt miljøhensyn og hvordan grensesnittene ivaretas mellom de ulike fagene, opplyser Bane NOR i en pressemelding.

– Baneservice leverte det kvalitetsmessig beste tilbudet og kom samlet sett best ut. Vi kjenner Baneservice som en solid entreprenør med stor jernbanekompetanse, og vi ser fram til et godt samarbeid med dyktige fagfolk, sier prosjektleder Morten Berg-Solbakken i Bane NOR i meldingen. 

Kontraktsverdien er i underkant av 400 millioner kroner.

– Vi takker Bane NOR for tilliten og er klare til innsats. Baneservice har levert store, tverrfaglige totalentrepriser tidligere, og dette blir et viktig et viktig oppdrag for oss. Vi tror vi skal gjøre en god jobb. Bane NOR har stilt klare miljøkrav i kontrakten, og dette passer fint med at vi investerer og legger om driften for å endre klimaavtrykket vårt. Oppdraget er også gunstig for oss rent produksjonsmessig, sier administrerende direktør Kjersti Kanne i Baneservice i samme melding.

Tilrigging og noen grunnarbeider, samt fornyelse av kontaktledningsanlegget mellom Hove og Fåberg omformer, vil starte opp på prosjektet nå i høst. Samtidig skal det jobbes med detaljprosjektering av hele anlegget som skal bygges. 

Hovedtyngden av arbeider starter opp på vårparten 2024, og hensettingsområdet skal etter planen stå ferdig til bruk innen utgangen av 2025.