Prosjektdirektør Per David Borenstein, prosjektleder i Nokia, Marius Westvold og prosjektleder tele for Follobaneprosjektet, Øystein Rian på befaring hos teleteamet til Bane NOR i Groruddalen.

Banebrytende teleprosjekt til 380 millioner skal gi Follobane-passasjerene netthastighet i verdensklasse

Det er ikke bare togene som får høy hastighet gjennom den 20 kilometer lange Follobanetunnelen mellom Oslo og Ski. 227.000 meter strålekabel, 750 signalforsterkere og 52 telestasjoner, skal sørge for at for at passasjerene er på stabilt og raskt nett under hele reisen.

I Jernkroken i Groruddalen, godt og vel 10 kilometer unna stedet der Follobanetunnelen kommer ut fra Ekebergåsen, jobber Bane NORs teleteam sammen med Nokia, Telenor og Telia med prosjektet som skal gi togpassasjerene mellom Oslo og Ski verdens beste mobilkapasitet og netthastighet gjennom en togtunnel.

- Når Follobanen står ferdig i 2022, kan passasjerene jobbe eller se på Netflix hele veien fra Ski til Oslo uten et eneste avbrudd. Dette er et viktig ledd i det å gjøre jernbanen til et foretrukket alternativ for de reisende, sier Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein til Byggeindustrien.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Det er satt opp en 1:1 mock-up-versjon av telerommet som skal plasseres ut i tverrforbindelsene på Follobanen. Til sammen kommer det 52 slike telerom i tunnelen. Fra venstre: Per David Borenstein, Marius Westvold og Øystein Rian.

560 megabit per sekund

For mens Follobanen bygges for toghastigheter godt over 200 kilometer i timen, skal fremtidige passasjerer kunne glede seg over høye nedlasingshastigheter til mobilene sine.

Kapasiteten i anlegget blir på mer enn 560 megabit per sekund fordelt mellom togpassasjerne.

Det er det ingen enkel sak å få til inne i en togvogn som beveger seg i høy hastighet gjennom fjell.

- Et tog er bygd opp som en metallboks og det er krevende å få god dekning i vognene. Vi må ta høyde for at signalene skal gå gjennom vinduene. Derfor bygges alle togsettene med signalforsterkere, såkalte «repeatere», på takene, sier Per David Borenstein.

Telenor og Telia med på spleiselag

Prislappen på anlegget er på 380 millioner kroner. 280 millioner kroner dekkes av Bane NOR og staten, mens teleoperatørene Telenor og Telia har spyttet inn 50 millioner hver i spleiselaget.

Nokia har designet anlegget, og det er Bane NOR som sammen med sine samarbeidspartnere i Telenor og Telia har analysert det fremtidige kapasitetsbehovet for mobildata på togstrekningen.

Planleggingen av teleanlegget startet i 2015.

- Vi var nødt til å våge å se langt nok frem i tid. Den største feilen vi kunne gjøre var å bygge det som var godt nok for fire år siden, men som ville vært utdatert i løpet av noen få år. Vi har brukt mye tid på å planlegge og teste, og har sammen med Nokia designet et anlegg med 2030 for øye, sier Bane NORs prosjektleder for tele i Follobaneprosjektet, Øystein Rian.

Dobler kapasiteten sammenlignet med T-banen

Det ambisiøse mobilprosjektet var ikke en del av det opprinnelige Follobaneprosjektet, men er blitt et viktig satsingsområde for Bane NOR og Samferdselsdepartementet underveis.

- Den eksplosive veksten i bruk av datamengde som vi har sett fra år til år, har truffet samtidig som vi begynte byggingen av Follobanen, forklarer Øystein Rian.

I utgangspunktet lå det kun inne et standardanlegg i prosjektet med en enslig strålekabel som skulle forsyne alle togpassasjerene med data til mobilene.

Men med nordmenns sterkt endrede mobilvaner, fryktet altså Samferdselsdepartementet og Bane NOR at de ville sitte igjen med et utdatert anlegg på åpningsdagen av gigantprosjektet som har en prislapp på 30,7 milliarder kroner.

Derfor skal det fra høsten av henges opp fire strålekabler, og ikke én, til kommersielt nettbruk i hvert tunnelløp som alle sender ut datasignaler til passasjerene.

Til sammenligning har T-banen i Oslo, som har ligget i front på mobildekning på skinnegående transport, to kabler.

- Anlegget som bygges i Follobanen skal kunne håndtere databehovet til to smekkfulle Flirt-tog med alle ståplasser i bruk på vei gjennom tunnelen, sier Borenstein.

Kan oppgraderes til 5G

Teleanlegget er i hovedsak bygd opp for å levere 4G-dekning, men vil raskt kunne oppgraderes til 5G dersom mobiloperatørene ønsker det.

- Telia og Telenor har basestasjoner knyttet til anlegget på tre punkter, ved hver tunnelåpning og midt i tunnelen. De bestemmer selv om de vil sende ut 2G, 3G eller 4G på sine frekvenser, men dersom de ønsker å oppgradere til 5G, holder det med at de bytter ut sine basestasjoner på utsiden av tunnelen. Repeatersystemet inne i tunnelen må ikke byttes eller endres, men er klar til å håndtere 5G, sier Nokias prosjektleder, Marius Westvold.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Det skal installeres 52 slike telerom i tverrforbindelsene mellom de to tunnelløpene. Illustrasjon: Bane NOR

Testene av anlegget har vært grundige i forkant. I Groruddalen er det bygget opp en 1:1 mock-up-versjon av de 52 tekniske rommene som fra høsten av skal monteres inne i tverrforbindelsene i tunnelen.

Det har også blitt kjørt hastighetstester av et tilsvarende anlegg inne i Holmestrandtunnelen i Vestfold.

Målingene kom opp i 580 megabit per sekund, noe som ifølge en pressemelding fra Telia var verdensrekord for en tunnel.

- Vi har ikke klart å finne noen andre togtunneler i verden som per dags dato har like god hastighet som det denne tunnelen får, sier Øystein Rian.

Teleanlegg fyller 750 kvadratmeter

I tillegg de 52 telerommene og de totalt 227.000 meterne med strålekabler som skal festes til veggene med hjelp av et par hundre tusen braketter, skal det installeres 750 signalforsterkere, såkalte repeatere, i teleanlegget.

Totalt vil teleanlegget fylle 750 kvadratmeter inne i Nordens lengste jernbanetunnel.

GSMR (togradio for sikker fremføring) og nødnettet får også en egen strålekabel i hvert av tunnelløpene.

Det kommersielle anlegget, nødnettet og togradioen vil alle være styrt i tre separate systemer.

- Nødnettet og GSMR-nettet får også en egen basestasjon og et eget repeateranlegg. Dette er det vi kaller mission critical, uten disse systemene så stopper rett og slett toget opp, og de skal styres helt separat fra nettet som brukes av passasjerene, sier Rian.

Fakta:

  • Follobanen får fire strålekabler i hvert tunnelløp for mobildekning i tog. I tillegg får togradio (GSM-R) og nødnettet en egen strålekabel.
  • Totalt skal de festes 227 kilometer med strålekabler langs tunnelveggene.
  • Strålekabler og repeater-utstyr eies av Bane NOR, mens basestasjonene i og utenfor tunnel eies av Telenor og Telia.
  • Radiodesignet er utført av Nokia i samarbeid med Telenor, Telia og Bane NOR.
  • Estimert kapasitetsbehov frem mot 2030 er lagt til grunn for designet.
  • Installeringen av 52 telerom starter i høst. Det tar en uke å installere hvert rom, og arbeidene vil pågå ett år frem i tid.
  • Arbeidet med å henge opp strålekabler starter i september 2019.

Her klargjøres teknisk rom i Follobanetunnelen. Foto: Bane NOR