I løpet av flere år med tunnelarbeider er store mengder med overskuddsmasser fra Blixtunnelen på Follobanen blitt fraktet ut av tunnelen og lagret på Åsland helt sør i Oslo. Områdene skal tilbakeføres, men er inntil videre satt på vent.  Bildet er tatt i begynnelsen av mai. Foto: Frode Aga
I løpet av flere år med tunnelarbeider er store mengder med overskuddsmasser fra Blixtunnelen på Follobanen blitt fraktet ut av tunnelen og lagret på Åsland helt sør i Oslo. Områdene skal tilbakeføres, men er inntil videre satt på vent. Bildet er tatt i begynnelsen av mai. Foto: Frode Aga

Bane Nor vil ikke si hvor mye det koster å ha entreprenør på vent

Bane Nors tilbakeføringsprosjekt på Åsland etter Follobanen står på vent. Byggherren vil ikke opplyse hvor mye det koster å ha en entreprenør stående på vent. Det kan være gode grunner til det, mener ekspert.