Foto: Bård Haug, Bane NOR
Foto: Bård Haug, Bane NOR

Bane NOR-undersøkelse: 7 av 10 vil bygge ut mer jernbane

En spørreundersøkelse Kantar har gjort på oppdrag fra Bane NOR viser at 7 av 10 vil bygge ut mer jernbane.

– Det er bra at folk ønsker mer jernbane og vet at det er best for miljøet. Vi skal gjøre vårt for at togtilbudet stadig skal bli bedre. Det vil knytte byer og bygder tettere sammen, så flere kan reise klimavennlig mellom bolig, skole, arbeid og fritidsaktiviteter, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR i en pressemelding.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført før FNs klimapanel la frem sin siste delrapport mandag 9. august. I FN-rapporten understreker 700 eksperter fra 90 land behovet for raskt å gjennomføre kraftige utslippskutt.

Etter en geografisk inndeling er trøndere og nordlendinger de mest positive. Det gjelder også de med høyest utdanning. Blant mindretallet som sier nei til mer jernbane, finner vi flest sør og vest i landet.

Frimannslund sier i meldingen at han mener jernbane er en sentral del av løsningen for å redusere klimagassutslippene fra transport, og synes det er gledelig at et stort flertall støtter det.

På spørsmål om jernbanen er den mest effektive, sikreste og miljøvennlige transportformen, sier 62 prosent seg enige. Kun ni prosent er uenige, mens resten ikke har noe klart svar, viser undersøkelsen.

Her er kvinner, østlendinger og høyt utdannede mest positive. I kategorien uenige finner vi igjen flest sørlendinger og vestlendinger.

– Det kan hende noen ikke synes jernbanen virker mest effektiv. Men det er feil hvis en tenker på hvor mange mennesker som transporteres samtidig, sier Frimannslund.