Jernbanebrua Randklev bru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen i kjølvannet av uværet Hans. Nå er det avdekket feil ved brufundamentene. Foto: Geir Olsen / NTB
Jernbanebrua Randklev bru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen i kjølvannet av uværet Hans. Nå er det avdekket feil ved brufundamentene. Foto: Geir Olsen / NTB

Bane Nor skal undersøke kontroller av over 1.000 bruer for mulige regelbrudd

Etter at Bane Nor avdekket feil ved brufundamentene til Randklev bru, sjekker de nå hvor mange jernbanebruer som ikke har blitt kontrollert etter regelverket.

Brua, som kollapset 14. august, ble ikke undervannskontrollert, til tross for at regelverket krever slik kontroll hvert sjette år.

Banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor sier til Teknisk Ukeblad at de har identifisert et avvik mellom hva som er spesifisert i regelverket og hva som gjøres i praksis. Som følge av dette vil de nå undersøke alle bruene sine for å se om de er undervannsinspisert i henhold til reglene.

– Det er en undersøkelse som pågår nå. Det er over 3.000 bruer i infrastrukturen vår. Jeg vet ikke hvor mange som har fundamenter i vann, men brorparten av dem har det. Så det er noen tusen kontroller som skal gås gjennom, sier han.