Tre norske entreprenører møtte de utbyggingsansvarlige fra Bane NOR ved stasjonen, før signeringen 1. juli. Fra venstre: Renate Berget, distriktssjef NCC Norge, Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion Norge, Stine I. Undrum, konserndirektør utbygging i Bane NOR, Lars Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR, Hanne A. Stormo, prosjektsjef i Bane NOR, Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice. Foto: Bane NOR
Tre norske entreprenører møtte de utbyggingsansvarlige fra Bane NOR ved stasjonen, før signeringen 1. juli. Fra venstre: Renate Berget, distriktssjef NCC Norge, Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion Norge, Stine I. Undrum, konserndirektør utbygging i Bane NOR, Lars Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR, Hanne A. Stormo, prosjektsjef i Bane NOR, Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice. Foto: Bane NOR

Bane NOR signerte storkontrakter med tre norske entreprenører på Vestfoldbanen

NCC Norge AS, Baneservice AS og Caverion Norge AS undertegnet torsdag kontrakter på Vestfoldbanen.

– Dette viser at kontraktstrategien vår også er tilpasset et norsk entreprenørmarked, og vi signerer nå etter å ha hatt en god konkurranse med flere aktuelle tilbydere, sier konserndirektør for utbygging i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum i en pressemelding.

Debatten om tildeling av kontrakter til utenlandske entreprenører har rast lenge, og flere politikere har kommet på banen. Blant annet har Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sagt til VG at vi er inne i en brytningstid hvor kontraktene har blitt for store for norske entreprenører. I meldingen om tildelingen understreker Bane NOR at man har valgt selskap som er basert i Norge.

– Gjennom god dialog med entreprenørmarkedet i forkant, besluttet vi i Bane NOR å dele en stor entreprise opp i tre kontrakter. Det gjør at dagens kontrakter, som inneholder viktige byggesteiner i InterCity-utbyggingen av Vestfoldbanen, nå er signert av norgesbaserte entreprenører som NCC, Caverion og Baneservice, sier konserndirektøren i meldingen.

Bane NOR er i full gang med byggingen av 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. I tillegg skal hele stasjonsområdet i Drammen oppgraderes og fornyes, samt den delen av bybrua som går over sporområdene bygges ny.

­– Det er ekstra gøy å ha fått med aktører vi har hatt et godt forhold til tidligere og samhandlet bra med, sier Undrum.

Det er tre entreprenører med erfaring fra både prosjektet i Drammen og tidligere utbyggingsprosjekter som signerer nye kontrakter.

– Prosjektene de har bidratt i tidligere, har ført til en betydelig passasjervekst, sier konserndirektøren.

1,9 milliarder

Den største kontrakten på 1,9 milliarder kroner gikk til NCC Norge AS, og omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger.

– Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bane NOR. På våre to pågående jernbaneprosjekter jobber vi i bynære områder og med eksisterende togtrafikk tett på, og vi opplever et konstruktivt samarbeid med en profesjonell byggherre, sier divisjonsleder Per Jonsson i NCC i meldingen.

Spor og kontaktledning

Baneservice AS er tildelt kontrakten som omfatter spor og kontaktledningsanlegg på prosjektområdet til en verdi på ca. 480 millioner norske kroner.

– Jeg er glad for at vi signerer kontrakt med Baneservice som både har geografisk og teknisk kunnskap, sier Bane NORs prosjektsjef i Drammen, Hanne Stormo.

Firmaet er allerede engasjert i prosjektet gjennom en kontrakt om ombygging av det midlertidige signalanlegget.

- Kontrakten gjennomføres midt i vårt kjerneområde der vi får stor nytte av vår faglige spisskompetanse og gode gjennomføringsevne. Kontrakten er også strategisk viktig for Baneservice som ønsker å ta en sentral posisjon på de store utbyggingskontraktene. Med denne kontrakten ser vi frem til å fortsette og videreutvikle det gode samspillet med byggherre Bane NOR og de andre entreprenørene i prosjektet, sier administrerende direktør i Baneservice, Ingvild Storås i en melding fra entreprenøren.

Divisjonsdirektør for Utbygging i Baneservice AS, Terje Wilhelmsen, er også meget godt fornøyd med tildelingen.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidene. Vi har et tverrfaglig og erfarent prosjektlederteam som sammen med de dyktige fagarbeiderne våre vil sørge for kvalitet, fremdrift og godt samarbeid, sier Wilhemsen i meldingen.

Elektro og tele

Kontrakten som tildeles Caverion Norge AS har en verdi på cirka 370 millioner norske kroner. Oppgavene inkluderer elkraft, lavspennings- og teleinstallasjoner, rømningslys og tunnelventilasjon i tunnelen. Caverion skal stå for tekniske installasjoner i tekniske bygg, med både elkraft tele og ventilasjon. I tillegg innebærer kontrakten sporvekselvarme og belysning for ombygginger og utbygginger på Drammen stasjon og hensettingsområdet.

Caverion har også tidligere hatt jernbaneprosjekter, sist på prosjektet Farriseidet-Porsgrunn. – Det at offentlige innkjøpere fokuserer på mer enn bare pris når de kjøper inn er utrolig viktig. Altfor ofte ser vi dessverre at pris er eneste kriterium, og da blir som regel resultatet deretter også, sier Caverions prosjektsjef, Per Morten Rostille.

Stiller krav

Bane NOR skriver at de har satt ambisiøse mål for at bygging, vedlikehold og drift av jernbane skal være så miljøvennlig som mulig.

– Vi stiller krav i kontraktene våre, og erfaringen vår til nå er at entreprenørene gjør en innsats for å toppe disse kravene, sier Undrum.

Hun sier at selv om kvalitet og pris er avgjørende for Bane NOR i tildelingene, har det vært vel så viktig å se dokumentasjonen på hvordan entreprenørene har vist et ansvar for miljøet, og tenker på økt bærekraft i alle ledd av virksomheten.

– Vi er hele tiden på jakt etter nye miljøgevinster i prosjektene. Vi stiller strenge krav til oss selv og til våre entreprenører som bygger anleggene. Det kommer også fram i et 6.000– 7.000 siders kontraktene vi til sammen signerer i dag, sier konserndirektøren