Bane NOR er ute med anbudskonkurranse for den planlagte overgangsbrua på Dale stasjon og fire andre stasjoner. Ill. Bane NOR/Multiconsult

Bane NOR lyser ut brukontrakter på Bergensbanen

Bane NOR ønsker tilbud på å bygge overgangsbru med heis på inntil fem stasjoner på Bergensbanen. De første prosjektene skal etter planen starte til høsten.

Bane NOR skal modernisere stasjonene Dale og Evanger mellom Voss og Bergen. Det skal bygges plattformer som er tilrettelagt for nye og lengre togsett og planfri kryssing av sporet via overgangsbru.

- Dette vil gjøre stasjonene tryggere og lettere tilgjengelig for de reisende. Nå har Bane NOR lyst ut kontraktene for overgangsbruene i markedet med sikte på å tegne avtale med en entreprenør i løpet av juli, heter det i en pressemelding.

– Vi ser etter aktører som har erfaring fra lignende prosjekter og er tilpassingsdyktige i forhold til andre entrepriser i prosjektet. Nå håper vi å få inn solide tilbud fra firma både med og uten bakgrunn fra jernbanen, sier prosjektleder Emmeche Hjemmen i Bane NOR i meldingen. Prosjektet har et budsjett på mellom 10 og 20 millioner kroner per bru.

Overgangsbruene skal gå over to spor og bygges i stål, glas og betong med trapp og heis i hver ende. Prosjektet for Dale og Evanger er nå i byggeplanfasen, og Bane NOR tar sikte på byggestart høsten 2020. Bruene skal være ferdige sommeren 2022, og hele prosjektet innen utgangen av samme år.

I anbudet ligger det og opsjoner på ligende overgangsbruer på stasjonene Bolstadøyri, Myrdal og Gol. Her er tidsplanen ikke endelig fastsatt.

Kontrakten er lyst ut som en totalentreprise med søknadsfrist for kvalifisering 8. mai.