Høsten 2019 ble de gamle skinnene fjernet. Her kommer det nye skinner og kontaktledning for kjørestrøm til togene. Foto: Bane NOR

Bane NOR fikk ingen tilbud på anleggsarbeid - lyser ut kontrakten på nytt

Bane NOR skal elektrifisere 830 meter jernbane fra Notodden stasjon til kollektivterminalen i byen. De fikk ingen tilbud på anleggsarbeidet med jernbanen på Notodden i første runde, og kontrakten lyses derfor ut på nytt med en romsligere tidsplan. 

– Vi hadde håpet å få anlegget klart i august, men innser nå at det var for optimistisk. Prosjekteringen ble mer kompleks enn vi antok på forhånd, og byggefasen ble for knapp, konstaterer prosjektleder Rune Jensen til Bane NORs nettsider.

Utbyggeren skriver at flere entreprenører var interessert i oppdraget, men grunnet korte frister og fulle ordrebøker var det ingen av dem som valgte å gi tilbud på jobben.

– Nå lyser vi ut oppdraget på nytt med mål om å skrive kontrakt i slutten av juni og ferdigstille anlegget innen 1. desember, sier Jensen videre.

Entreprenørarbeidet omfatter blant annet å:
- bygge mur mot europavegen (E134)
- legge om strømkabler, vann og avløp
- bygge ny plattform ved kollektivterminalen
- senke underbygningen som det nye jernbanesporet skal legges på

– Nå håper vi på mange gode tilbud. Vi samarbeider godt med Notodden kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og de andre aktørene i området, sier prosjektlederen. 

Prosjektet har en budsjettramme på rundt 70 millioner kroner. Det er over fem år siden det sist gikk tog helt til Notodden sentrum.