Foto: Bane Nor Eiendom
Foto: Bane Nor Eiendom

Bane Nor Eiendom kjøper eiendom ved Drammen stasjon

Bane Nor Eiendom AS har kjøpt Grønland 32, rett ved Drammen stasjon, for 335 millioner kroner.

Eiendommen er kjent som Statens Hus og består av et kontorbygg på cirka 7.400 kvadratmeter som ble bygget i 1996 og er leid ut til offentlige leietakere.

– Årlig leie er på rundt 18 millioner kroner og den største leietakeren er Vestre Viken HF, heter det i en pressemelding.

– Vi ønsker å legge til rette for en helhetlig utvikling av knutepunktet Drammen stasjon, sier Morten Austestad, direktør utvikling, Bane Nor Eiendom. Selskapet er allerede i gang med å planlegge utviklingen av naboeiendommen Skamarken, som i dag brukes til parkering av tog.

Grønland 32 ble kjøpt direkte av Entra. Bane Nor Eiendoms juridiske rådgiver i prosessen har vært Advokatfirmaet Thommessen.

– Staten investerer cirka 13 milliarder i jernbane i Drammen og når den står klar i 2025, frigis arealer Bane Nor Eiendom skal bruke til å skape prosjekter i blant annet områdene Nybyen og Tangenkaia. Totalt planlegger Bane Nor Eiendom over tid å utvikle 1,2 millioner kvadratmeter med boliger og kontor i regionen, skriver selskapet.