Fra juni til og med november er det fakturert rundt 2,3 millioner kroner for innleie av en signaldirektør til Bane NOR. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Bane NOR bruker millioner på å leie inn konsulent som direktør

Da den forrige signaldirektøren sluttet, valgte Bane NOR å leie inn en konsulent som erstatter. For de første seks månedene kom regningen på litt over 2,3 millioner, inklusiv merverdiavgift. Det er en sum Bane NOR ville holde hemmelig.

I oktober kunne Byggeindustrien fortelle at digitaliserings- og teknologidivisjonen i Bane NOR brukte nesten 200 millioner kroner, inklusiv merverdiavgift, på innleide konsulenter i løpet av 2018.

I tillegg kom det frem at fire ledere hadde forsvunnet ut på kort tid og at turnoveren i divisjonen i 2019 var passert 11 prosent.

En av lederne som sluttet var tidligere signaldirektør Hanne Sjursen.

Hun sluttet 1. juni og jobber i dag i Vipps.

Samtidig rykket den innleide kontraktsrådgiveren Andreas Unger Solheim opp som hennes midlertidige erstatter.

Konsulenten tok da over som leder i en avdeling med over 200 ansatte.

Direktørstillingen er foreløpig ikke lyst ut som permanent stilling. Nylig ble det besluttet at det vil skje i januar

Solheim er innleid fra sitt eget aksjeselskap via en rammeavtale med konsulentselskapet Dovre Group.

Ville ikke gi ut pengesummer

Byggeindustrien tok kontakt med Bane NORs teknologi- og digitaliseringsdivisjon 11. desember og spurte hvor store kostnader det har vært knyttet til å leie inn en midlertidig signaldirektør.

Da ville ikke Bane NORs digitaliserings- og teknologidivisjon gi ut pengesummer.

De begrunnet hemmeligholdet med at det var konkurransesensitiv informasjon.

Men da Byggeindustrien ba om en juridisk begrunnelse for avslaget, ble det etter noen dager likevel gitt innsyn i kostnadene.

I innsynet kommer det frem at konsulentselskapet Dovre Group har fakturert Bane NOR over 2,3 millioner kroner (inklusiv merverdiavgift) fra juni til november i 2019 for utleie av signaldirektøren.

I snitt gir det en månedlig faktura på 383.000 kroner.

Solheim var også innleid til Bane NOR før han ble direktør 1. juni i år.

I 2018 fakturerte Dovre Group Bane NOR 3.154 045 kroner for tjenestene hans.

Det tilsvarer nesten 263.000 kroner i måneden.

Derfor ville de ikke opplyse pengesummene

Sverre Kjenne er konserndirektør for digitaliserings- og teknologidivisjonen i Bane NOR. Arkivfoto.

Direktør Sverre Kjenne i digitaliserings- og teknologidivisjonen til Bane NOR begrunner det første avslaget slik:

– Å gi ut beløp for en gruppe konsulenter er enklere enn å gå inn på kostnadene knyttet til en enkeltperson. Det kan være konkurransesensitivt, og det var bakgrunnen for at vi først sa nei. Vi ønsket en juridisk vurdering av saken før vi kunne gå ut med det, forklarer Sverre Kjenne om hvorfor de først ikke ønsket å gå ut med innleiekostnadene.

– Det er snakk om store kostnader?

– Ja, det er mye penger. Men jeg må understreke at de summene dere opererer for innleie med er inklusiv merverdiavgift. Det betyr at dette ikke er reelle kostnader som Bane NOR har fordi vi er fradragsberettiget for merverdiavgift. Jeg må også understreke at de fakturerte beløpene ikke er det samme som lønnskostnader. Dette er de beløpene Dovre Group har fakturert oss, og hvilke lønninger de opererer med, vet ikke vi, sier han.

Lyser ut i januar

Da Byggeindustrien 10. desember tok kontakt med Bane NORs digitaliserings- og teknologidivisjon og spurte hvor langt ansettelsesprosessen var kommet etter en ny permanent leder, var stillingen fortsatt ikke lyst ut.

I en e-post sendt dagen etter forklarte Sverre Kjenne at endringer i signalfaget var bakgrunnen for at jakten på en permanent erstatter ikke var kommet i gang.

I e-posten skrev Kjenne:

– Forrige direktør for Signal sluttet i mai 2019. I og med at vi står overfor mange endringer knyttet til signalfaget fremover, har vi brukt tid på å finne ut hvilken organisering og kompetanse vi har behov for i fremtiden. Vi er nå i en prosess hvor vi ser på behovet for en fast ansettelse, svarte Kjenne.

Leide inn i påvente av omorganisering

På dette tidspunktet hadde det gått litt over syv måneder fra den forrige direktøren hadde sluttet.

Vi spurte da om hvorfor det har vært nødvendig å ha en innleid konsulent som midlertidig signaldirektør over en så lang periode:

– Det viktigste for oss er at vi har riktig kompetanse i de forskjellige rollene som skal fylles. Da er ikke alltid tre måneder er nok for å få på plass en fast ansettelse i en direktørstilling, og vi må leie inn kompetansen vi trenger i en periode. Vi forsøker alltid å ansette fast hvis vi har behov for den samme kompetansen i mer enn to år, svarte Kjenne.

– Leder for signalavdelingen er vel en stilling Bane NOR har behov for i mer enn to år?

– Ja, men i dette tilfellet hadde vi en situasjon hvor: 1) En leder med tre måneders oppsigelse sluttet. Det er nesten en umulig oppgave å få på plass en leder i fast stilling på så kort tid, og vi må da finne en ressurs som kan gå relativt raskt inn i rollen. Og 2) Signalfaget er samtidig i endring. Vi har behov for å se på hva slags organisering og kompetanse vi trenger fremover, og hvilken lederkompetanse og -profil som blir viktig for en ny direktør for signal for å unngå å forhaste oss med en ansettelse, svarte Kjenne.

Lyser ut i januar
Torsdag 19. desember informerte Bane NOR at de likevel har tatt en endelig beslutning om å lyse ut direktørstillingen.

Det vil skje januar.

Divisjonsdirektør Sverre Kjenne avviser at stillingsutlysningen har noe med spørsmålene til Byggeindustrien å gjøre.

– Nei, det kan jeg garantere at det ikke har. Vi var i gang med å se på en fast ansettelse da du først tok kontakt, noe jeg også fortalte, sier Sverre Kjenne til Byggeindustrien.

– Det er gått rundt ni måneder siden den forrige direktøren sa opp. Når stillingen lyses ut i januar, vil det ha gått nesten ett år. Er ikke det lang tid for å få lyst ut en direktørstilling?

– Nei, det er ikke lang tid. Da vedkommende sa opp, kunne jeg gjøre to ting. Jeg kunne sette inn en person midlertidig eller gå ut i markedet og ansette en person. I snitt vil det ta cirka 6-7 måneder å få en ansettelse på plass. Man kan være heldigere, men av og til tar det også lengre tid. Grunnen til at vi ikke ville gå ut med utlysning i februar eller mars, var som sagt at vi ønsket å gjøre en vurdering av strukturen på signalavdelingen. I den perioden ønsket vi ikke et lederskifte, fordi vi ville finne ut hvordan strukturen skulle være.

– Er det ikke naturlig at en ny leder får være med å utforme den nye strukturen i avdelingen som vedkommende skal lede?

– Nei, det avhenger av hvilken type endringer man tenker å gjøre.

– Hvilke endringer vil dere gjøre?

– Det er noe vi først må få ta internt. Vi informerer ikke om organisasjonsendringer i avisene først.

– Men i og med at dere nå lyser ut stillingen, så har dere konkludert med hva dere ser etter og hvordan strukturen blir?

– Vi lyser ut stillingen i januar fordi vi nå har hatt en del diskusjoner internt. Vi vet hvilken type person vi skal ha.

– Hvilket lønnsnivå vil stillingen ligge på?

– Bane NOR skal være konkurransedyktige, men ikke ledende på lønn. Vi må tilpasse oss markedet og prøve å få de personene vi ønsker, ved å legge vekt på andre tilleggsverdier som vi i Bane NOR kan gi. Vi selger inn verdien av å bygge opp viktig kommunikasjonsinfrastruktur i Norge. Vi er også opptatt av å vise frem de spennende oppgavene vi har, og det gode arbeidsmiljøet. Det er ikke sjelden at folk går ned i lønn for å begynne hos oss, sier Kjenne.

– Har kontroll på kostnader

– Vi har tidligere omtalt at digitaliserings- og teknologidivisjonen har brukt nærmere 200 millioner kroner på ett år på innleide konsulenter. Har dere kontroll på personalkostnadene i divisjonen?

– Svaret er ja. Det du kontrollerer i livet, er kostnader. Det går ingen eller ingenting inn i dette systemet, uten at det er behov for det. Det gjelder både innleide, ansatte og kjøp av tjenester. Så ja, vi følger personalkostnadene veldig tett og tar grundige vurderinger, enten det er snakk om innleide eller fast ansatte, sier Kjenne.

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund ønsker ikke å kommentere bruken av en konsulent som direktør og viser til Sverre Kjennes svar.

Andreas Unger Solheim ønsker ikke å uttale seg i saken, og det har foreløpig ikke lykkes Byggeindustrien å få en kommentar fra Dovre Group.

Jernbaneforbundet: - Ikke bra med langvarig leder-innleie

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Jernbaneforbundet. Arkivfoto.

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (NJF) er bekymret over turnover i Bane NORs digitalierings- og teknologidivisjon, og mener innleie av direktør setter ting på vent.

– Innleie av direktør over så langt tid er ikke bra for en stor organisasjon. Alt kan oppleves som om ting blir satt litt på vent, sier Jane B. Sæthre til Byggeindustrien.

Hun tror høy turnover i divisjonen ellers kan forklares med gammel teknologi og at oppgavene oppleves lite spennende for nyansatte som har andre forventninger til faglige utfordringer.

– Reformens oppslitting bidrar til å splitte fagmiljøer. Ekspertise slutter og velger å tilby sine tjenester til Bane NOR som konsulenter. Selskapet havner derfor i en ond sirkel, mener Jane B. Sæthre.

Hun peker også på en tredje mulig årsak til høy konsulentbruk.

– Det kreves lang intern opplæringstid før nyansatte godkjennes og sertifiseres på alle anlegg, sier Sæthre.