Solum omformerstasjon sett fra fugleperspektiv. Foto: Bane NOR

Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet

Torsdag 13. desember ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget skal gi bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.

Konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR fikk æren av å klippe snora og dermed høytidelig åpne jernbanens kraftigste omformer på til sammen 2 x 35 megawatt.

I forbindelse med åpningen viste Aarnes til den store satsingen på jernbane i Norge.

Konserndirektør Vibeke Aarnes i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR klipper snora, som holdes av Terje Stømer, direktør i Bane NOR Energi (t.v.) og Lars J. Andresen, direktør i Simens Mobility AS. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

– Det skal bygges mye ny jernbane, og da må også strømforsyningen bedres. Derfor kommer det flere slike prosjekter i årene framover, sa Aarnes ifølge banenor.no. Hun var spesielt glad for at Solum-prosjektet var levert til riktig tid, på budsjett og ikke minst uten fraværsskader. Totalentreprenør for anlegget er Siemens Mobility AS.

Solum omformer i Larvik kommune er bygget i forbindelse med etablering av det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Anlegget skal forsyne jernbanens infrastruktur med strøm og bidrar blant annet til at togene kommer raskt opp i maksimal hastighet slik at reisetiden blir kortere.

– Kortere reisetid krever at togene får nok energi på kort tid. Dagens omformerstasjoner er ikke dimensjonert for å håndtere dette. Derfor er anlegget på Solum en viktig brikke for å dekke effektbehovet på strekningen, forteller prosjektleder i Bane NOR Energi, Linn-Mari Høgalmen.

Solum omformerstasjon er 100 % redundant, som betyr at alle komponenter som kreves for å gi energiforsyning til Vestfoldbanen er dublerte.

– Med dette sikrer vi at togene kan kjøre som planlagt dersom det oppstår feil og behov for vedlikehold. I tillegg har omformeren en separat seksjon som forsyner dobbeltsporet med strøm til blant annet sporvekselvarme, lys og signalanlegg, forteller Høgalmen.