Illustrasjon: Bærum kommune

Bærum lyser ut konkurranse om sirkulær byggeplass-emballasje

Bærum kommune lyser ut plan- og designkonkurranse hvor de ber om nye, sirkulære løsninger for emballasje for byggeplasser.

Det skriver Bærum kommune i en melding på sine nettsider tirsdag.

Prosjektet innebærer, ifølge utlysningen, å gjøre endringer i dagens byggeprosess, samt å utvikle innovative metoder for å erstatte dagens bruk av engangsemballasje.

Starter utvikling

Prosjektet gjennomføres denne høsten, og konkurransegrunnlaget er allerede lagt ut.

Kvalifikasjon av inntil seks deltakere skal være gjennomført i løpet av september, skriver kommunen.

Inntil seks kvalifiserte leverandører er tenkt å starte utviklingen av sine forslag for sirkulær emballasje for byggeplasser. Leverandørene blir honorert likt for sine forslag, med 200.000 kroner, inklusiv merverdiavgift, skriver kommunen.

Mål om videreutvikling

En jury vil gå gjennom de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og juryen skal deretter kåre en vinner. Vinneren får 300.000 kroner, inklusiv merverdiavgift, til å lage en prototype av sitt forslag.

Løsningen presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartementet, potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet er at de nye løsningene blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet, skriver kommunen.

Kommunen arrangerer et digitalt informasjonsmøte 8. september.