Tjenesteleder Jørgen Molvig i Bærum kommune (fra venstre), prosjektlederassistent  Kine Agnethe Dyb i Bærum kommune, prosjektleder  Flemming Idsøe i Bærum kommune, samspillskoordinator Torje Storaker i Backe Stor-Oslo, arkitekt  James Dodson i Spinn arkitekter, avdelingsleder Siw Anethe Rinker i Bærum kommune og administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo under signeringen. Foto: Backe
Tjenesteleder Jørgen Molvig i Bærum kommune (fra venstre), prosjektlederassistent Kine Agnethe Dyb i Bærum kommune, prosjektleder Flemming Idsøe i Bærum kommune, samspillskoordinator Torje Storaker i Backe Stor-Oslo, arkitekt James Dodson i Spinn arkitekter, avdelingsleder Siw Anethe Rinker i Bærum kommune og administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo under signeringen. Foto: Backe

Backe vant det største transformasjonsprosjektet noensinne i Bærum

Backe Stor-Oslo har vunnet kontrakten om å omdanne tidligere Østerås bo- og behandlingssenter til ny barnehage, helsestasjon og kultursenter for Bærum kommune. Bygningen utgjør om lag 5.259 kvadratmeter, og skal være kommunens største transformasjonsprosjekt noensinne.

Det skriver Backe i en pressemelding fredag.

– Vi i Backe Stor-Oslo gleder oss veldig til å komme i gang med dette spennende prosjektet, sammen med Bærum kommune. I Backe har vi stor erfaring med transformasjon og ombruk av bygg. Kunstsilo i Kristiansand og vårt eget nye hovedkontor på Lysaker Torg er to eksempler. Vi er glade for at kommunen legger lista høyt med hensyn til gjenbruk og klimaavtrykk knyttet til prosjektet. Sammen skal vi utforske handlingsrom og identifisere tiltak som sikrer at vi oppfyller flest mulig av Bærums kommunes ambisjoner, sier Arne Landmark, daglig leder i Backe Stor-Oslo, i pressemeldingen.

I prosjektet skal det være et mål om mest mulig gjenbruk av eksisterende bygg, renovering i henhold til EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet, flere energitiltak, samt å vurdere muligheten for nullutslippsbygg eller plusshus. I tillegg har kommunen ambisjoner om å få prosjektet Svanemerket, skriver Backe.

Foreløpig idéskisse til det nye sambruksbygget i Bærum. Illustrasjon: Ge Zhan / Bærum kommune
Foreløpig idéskisse til det nye sambruksbygget i Bærum. Illustrasjon: Ge Zhan / Bærum kommune

– Gjennom to tidligere samspillsprosjekter med Bærum kommune har vi etablert en god samspillmetodikk som fungerer godt for alle parter og gir en problemfri gjennomføring. Dette tar vi med oss i arbeidet med å skape et mest mulig bærekraftig prosjekt, samtidig som vi henter erfaringer fra tidligere miljøprosjekter i kommunen, som Emma Hjort barneskole, sier Arne Landmark.

Målet med prosjektet er, ifølge pressemeldingen, å samle flere kommunale tjenester under sammen tak, som barnehage for 200 barn, spesialbarnehage for 15 barn, helsestasjon og kultur- og seniorsenter.

– Eiksveien 73 er et unikt og ambisiøst prosjekt som skal vise hvordan samlokalisering og transformasjon av eksisterende bygg kan brukes som verktøy for å omsette strategiske mål til praktisk handling. Vi er glade for at entreprenør nå er valgt og at vi kan komme i gang med forprosjektet. Vi har store forventninger til hva Backe kan bistå med i prosjektet, sier Flemming Idsøe, prosjektleder i Bærum kommune Eiendom.

Samspillsfasen skal være avsluttet høsten 2024, og målet er at bygget skal stå ferdig i 2026.

I en epost til Byggeindustrien skriver Backe at det foreløpig er for tidlig å si noe om kostnadene i prosjektet, og at et mer konkret prosjekt med tilhørende målpris er noe de jobber med å utarbeide i samspillsfasen.