Fredrikstad kommune har valgt Backe til å bygge ny Lunde skole på Kråkerøya. Illustrasjon: Altiplan
Fredrikstad kommune har valgt Backe til å bygge ny Lunde skole på Kråkerøya. Illustrasjon: Altiplan

Backe bygger ny barneskole i Fredrikstad

Backe har inngått avtale med Fredrikstad kommune om å bygge nye Lunde skole på Kråkerøy.

Med utgangspunkt i en totalentreprise skal skolebyggingen gjennomføres i to faser, skriver Backe i en pressemelding.

Første byggetrinn skal stå ferdig til skolestart 2025, mens andre byggetrinn til skolestart 2026. Kostnadsramme for totalprosjektet er cirka 143 millioner kroner.

Nybygg og rehabilitering

I første fase skal deler av eksisterende bygningsmasse rives, og nytt skolebygg reises, inkludert gymsal. De skal også rehabilitere kunstgressbane, bygge om parkeringsplass og bygge ny hente-bringesløyfe.

Andre fase av prosjektet innebærer rehabilitering av eksisterende skolebygning og nytt utomhusanlegg med blant annet ny skolegård.

Prosjektet har totalt en størrelse på rundt 5.400 kvadratmeter, hvorav 4.200 er nybygg og 1.200 er ombygging og rehabilitering.

– Vi synes det er svært hyggelig å kunne gjennomføre dette viktige prosjektet sammen med Fredrikstad kommune. Lærere, elever og foreldre har lenge etterspurt en oppgradering av skolen, sier daglig leder Johan Abrahamson  i Backe Østfold i meldingen.

Jobbet for å sikre skolevei

Undervisning skal gå mest mulig som normalt under byggeperioden. Det stiller særlige krav til å trygge anleggsområdet og redusere støy som forstyrrer undervisningen. I tillegg skal barna sikres gode og trygge uteområder for lek og fritid.

– Sammen med kommunen har vi funnet gode løsninger for å skape en trygg og god skolehverdag for barn og lærere under byggeperioden. Vi har særlig jobbet for å sikre trygg skolevei. Gjennom å gjøre enkle grep, som å legge om noe vei, sørge vi for at skolevei og anleggsvei blir helt adskilt gjennom hele byggeperioden, forteller Abrahamson.