Ill. Link Arkitektur

Backe Stor-Oslo bygger Eiksmarka Senter

Backe Stor-Oslo AS har signert totalentrepriseavtale med Eiksmarka Bolig AS og Eiksmarka Butikksenter AS om oppføring av forretningsprosjektet Eiksmarka Butikksenter og leilighetsprosjektet Eiksparken på Eiksmarka i Bærum.  

Kontraktssumen er 383 mill kroner inkl. mva.

Prosjektet etableres på tomten til gamle Eiksmarka Senter som nå er revet. Eiksmarka senter regnes som Norges første kjøpesenter og åpnet i 1953. Det tidligere senteret var tegnet av Odd Gengenbach og var bygget i en hestesko og manglet de innendørs gangarealene som moderne kjøpesentre ofte har. I 1985 ble det inne i hesteskoen oppført en svalgang, som noen år senere ble bygget inn. Arkitekt på det nye prosjektet er Link Arkitektur.

- Vi har gjennom hele prosessen hatt et tett samarbeid med byggherrerepresentanten og deres tekniske konsulenter. Dette har ved siden av å gi byggherre og utvikler eierskap til prosjektet, også gitt oss trygghet for gjennomførbarheten, sier sivilarkitekt Olaf Dalheim i Link arkitektur.

- Vi har hele tiden hatt fokus på byggbarhet kombinert med god design. Med et så bra team som vi har hos Backe Stor-Oslo nå, ser det ut til at vi skal få til denne prosessen videre i byggefasen også, legger Dalheim til.

Området ligger sentralt på Eiksmarka med gode adkomstforhold fra offentlig transport. Plasseringen av nye Eiksmarka Senter sammenfaller dermed med gjeldende politiske føringer både hva gjelder handel og etablering av leiligheter i offentlige kommunikasjonsknutepunkter og i fortettet bomiljø.

Eiksmarka Senter vil bestå av 66 selveierleiligheter, fordelt på 5 bygninger med 4 etasjer hver oppe på et tun over butikksenteret. Leilighetene spenner fra 2 roms på ca 50 m2 til 4 roms på ca 130 m2. Ale leilighetene har romslige og toppetasjene har store takterrasser. Bygningene er planlagt med tanke på repetisjon og rasjonell byggeteknikk.

Handelsarealet er organisert over to plan og kan nås direkte fra parkeringskjeller, gateplan og torget. Hovedetasjen til handelsarealet er organisert som et kjøpesenter med «interne gater» med butikker. Næringsdelen av underetasjen utgjør ca halve etasjen og er primært planlagt som dagligvarebutikk. Varelevering og nedkjøring til parkeringsanlegget er lagt til sydenden av anlegget og ligger i sin helhet under tak og nås via porter fra Niels Leuchs vei.

Totalt areal som skal oppføres er ca 21 000 m2 hvor 1/3 er bolig og resten er næring og parkering.

Byggearbeidene ble igangsatt 2. kvartal i år, med ferdigstilling av handelsarealet 2. kvartal 2018 og av leilighetene i 2. og 3. kvartal 2018. 

- Vi er godt fornøyd med å ha fått til en avtale med Backe Stor-Oslo AS, som har vært med i en konstruktiv prosess ved utvikling av prosjektet. Gode løsninger og eierskap til prosjektet, er en forutsetning for å få til et vellykket prosjekt, sier byggherrenes representant på prosjektet, Philip Stephansen.

- Vi er veldig tilfreds med å få utføre dette prosjektet på Eiksmarka. Vi har hatt gode prosesser sammen med utbygger hvor vi har fått benytte får kompetanse for å få til gode løsninger som vil gi en rasjonell gjennomføring. Bærum er et viktig markedsområde for oss, og dette er nok et bidrag til å bygge lokalsamfunn i Bærum, uttaler Arne Landmark, adm. dir. i Backe Stor-Oslo AS.