Prosjektleder Øivind Bjørklund i Backe Stor-Oslo (fra venstre), avdelingsleder for produksjon i Bærum kommune Siw Anethe Rinker, tjenesteleder Jørgen Molvig og prosjektleder Flemming Idsøe i Bærum Kommune. Foto: Backe
Prosjektleder Øivind Bjørklund i Backe Stor-Oslo (fra venstre), avdelingsleder for produksjon i Bærum kommune Siw Anethe Rinker, tjenesteleder Jørgen Molvig og prosjektleder Flemming Idsøe i Bærum Kommune. Foto: Backe

Backe starter byggingen av Emma Hjorth barneskole

Backe Stor-Oslo markerte nylig oppstart på Emma Hjorth barneskole i Bærum sammen med byggherre Bærum kommune Eiendom.

Det skriver Backe i en pressemelding onsdag.

Backe Stor-Oslo og Bærum kommune markerte oppstart på byggingen av Emma Hjorth barneskole 27. oktober. Etter en samspillsperiode kunne Backe og Bærum kommune Eiendom signere utførelseskontrakten på 280 millioner kroner før moms denne høsten.

Backe Stor-Oslo vant konkurransen blant fem andre tilbydere, skriver Backe i pressemeldingen.

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende barneskole fra to- til tre-parallell og oppføring av ny flerbrukshall. Dette innebærer blant annet ombygging og oppussing av eksisterende bygg og oppføring av nytt tilbygg med elevfløy. Et større vedlikeholdsarbeid vil gjennomføres i de ulike anleggene. Eksisterende bygg er på omtrent 6.000 kvadratmeter, og nye bygg er samlet på omtrent 2.800 kvadratmeter.

Arkitekt er Ola Roald Arkitektur.

Tjenesteleder Jørgen Molvig i Bærum kommune (til høyre) og administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo. Foto: Backe
Tjenesteleder Jørgen Molvig i Bærum kommune (til høyre) og administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo. Foto: Backe

– Jeg er imponert over Backes evne til å gjenbruke materialer som tilbakeføres i prosjektet, som teglstein og trevirke som anvendes på nytt andre steder i bygget. Backe og Bærum kommune utfordrer også leverandørbransjen med færre transporter til og fra byggeplass, høy sorteringsgrad av avfallsfraksjoner som overgår våre allerede høye krav. Et godt forprosjekt på meget kort tid er gjennomført som samspill, og samspillet pågår med full styrke i gjennomføringsfasen, sier tjenesteleder for Byggherre i Bærum kommune Eiendom, Jørgen Molvig.

– Vi er veldig fornøyde med utviklingsprosessen vi har hatt sammen med Bærum kommune, hvor vi i fellesskap har valgt gode miljø- og klimatiltak. Nå har vi signert utførelseskontrakten, og er i gang med ombyggingen, forteller administrerende direktør i Backe Stor-Oslo, Arne Landmark.

Bærumsentreprenøren Topaas og Haug har investert i elektriske gravemaskiner slik at grunnarbeidene gjennomføres med 80 prosent elektrisk drift. Det vil bli etablert solcelleanlegg på tak, og det bygges en ny energisentral med lokal termisk produksjon basert på bergvarme, skriver Backe.

Foto: Backe
Foto: Backe

Hele den nye flerbrukshallen bygges i massivtre. Prosjektet planlegger også materialleveranser sammen med sine leverandører på en slik måte at antall transporter kan reduseres for å redusere klimagassutslipp og belastningen på nærmiljøet. I forbindelse med riving av deler av eksisterende bygg har det vært kartlagt mulig ombruk av materialer og det er tatt vare på produkter som vil bli benyttet i de nye byggene, heter det i pressemeldingen.