Bilde fra en av Backes byggeplasser med NG-containere. Foto: Backe

Backe og Norsk Gjenvinning inngår samarbeid

Backe og Norsk Gjenvinning inngår et samarbeid om avfallshåndtering.

Det skriver Backe i en pressemelding torsdag.

Avtalen innebærer at Norsk Gjenvinning er Backe sin totale samarbeidspartner på avfallstjenester.

– Vi er utrolig stolte over å få jobbe med Norsk Gjenvinning og få til en avtale som skal utvikle oss videre. Som en del av satsningen innen ytre miljø og overgangen til en sirkulær økonomi er denne avtalen viktig for å nå de målene vi har satt oss, sier miljøsjef i Backe, Linn Bjørvik, i pressemeldingen.

– Vår visjon er at det finnes ikke søppel mer. Det betyr at vi skaper verdi av avfallet. Som vi vet, er det råvarer vi i verden etter hvert vil gå tom for, og da er det helt nødvendig med løsninger som sikrer kretsløp. Slike samarbeid som vi nå har inngått med Backe er helt nødvendige for at vi sammen skal nå FNs bærekraftsmål, kommenterer direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning, Thomas Mørch.

Bærekraftsansvarlig i Backe, Tom Ivar Myhre (til venstre) og direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning, Thomas Mørch signerte samarbeidsavtalen over Teams.

– I det store bildet handler det om å sikre verdi til råvarene. Med et godt og sterkt samarbeid, slik vi nå inngår med Backe, driver vi utviklingen fremover og sikrer at kundene våre ser verdien av avfallet sitt. At våre oppstrømskunder, de som leverer avfall til oss, ser verdien av kvalitet i sortering, vil skape råvarer som konkurrerer med primærråvarer. Da vil nedstrømskundene kunne bruke varene som en ressurs for egen produksjon. Slik skaper vi sirkulær økonomi gjennom samspill i verdikjeden, sier konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Erik Osmundsen.

Backe har, ifølge pressemeldingen, samlet et eget team med fagansvarlige som både skal utvikle Backe og støtte selskapene i det lokale bærekraftsarbeidet fremover.

– Å samarbeide og utvikle oss er en viktig del av jobben med bærekraft og sirkulærøkonomi. Å ha dyktige og inspirerende samarbeidspartnere som Norsk Gjenvinning er både spennende og viktig for utviklingen av Backe. Å lære mer om avfall, sortering og miljø er en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt både strategisk og ute på byggeplassene våre. I tillegg er vi avhengige av det industrielle nettverket Norsk Gjenvinning har for å øke ombruk eller gjenvinning. Sammen ser vi flere muligheter i markedet og kan strekke oss enda lenger, sier bærekraftsansvarlig i Backe, Tom Ivar Myhre.

Sammen med Norsk Gjenvinning skal Backe videreutvikle arbeidet sitt innen sirkulærøkonomi, og vil få bistand til avfallsreduksjon, utnyttelse av avfallsressurser, samarbeid i verdikjeden og innovasjon.