Lærdalstunnelen har i dag tre større lommer med en spesiell lyssetting. Tunnelen er verdens lengste veiltunnel, og skal gjennom en større rehablitering. Arkivfoto.
Lærdalstunnelen har i dag tre større lommer med en spesiell lyssetting. Tunnelen er verdens lengste veiltunnel, og skal gjennom en større rehablitering. Arkivfoto.

Avskriver langt på vei helstenging av Lærdalstunnelen – ser på grep for å spare tid og penger

Nødvendige rehabiliteringsarbeider i verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen, har skapt hodebry for Statens vegvesen. Opprinnelig var det tenkt at tunnelen skulle stenges i ett år. Det er en plan Vegvesenet er i ferd med å gravlegge.