Fra mai 2024 vil Bodø-halvøya gradvis endre karakter og bli et av landets største anleggsområder. Foto: Tor O. Iversen/Avinor
Fra mai 2024 vil Bodø-halvøya gradvis endre karakter og bli et av landets største anleggsområder. Foto: Tor O. Iversen/Avinor

Avinor har overtatt tomt til flyplass i Bodø

Med godkjenningen fra EFTAs overvåkingsorgan Esa før jul, falt den siste brikken i puslespillet Ny lufthavn Bodø på plass for alle parter. 1. januar ble alle transaksjoner mellom Avinor og Forsvaret gjennomført. 

Byggeindustrien har tidligere skrevet at Esa godkjente at staten kan finansiere byggingen av ny lufthavn i Bodø sammen med Avinor og lokale bidrag fra Bodø kommune. 

Nå har Avinor overtatt eierskapet til eiendommen der den nye lufthavnen skal bygges fra Forsvaret. 

Med eierskiftet kan også forberedelsene til byggearbeidene komme skikkelig i gang. 

– Vi regner med å starte med de arbeidene i løpet av februar. Det vil også markere starten på de største arbeidene som skal gjennomføres i forbindelse med byggingen av den nye lufthavna, sier konserndirektør for regionale lufthavner, Anders Kirsebom, i en pressemelding fra Avinor. 

Anders Kirsebom, konserndirektør Regionale Lufthavner i Avinor. Foto: Avinor
Anders Kirsebom, konserndirektør Regionale Lufthavner i Avinor. Foto: Avinor

Full anleggsstart i mai

Arbeidene Kirsebom sikter til er opparbeidelse av tomt og bygging av rullebanesystem, flyoppstillingsplasser og byggegrop for det nye terminalbygget. 

Ifølge Avinor prioriterer de først er å få gjennomført avskoging av området før hekkesesongen, og riving av gammel infrastruktur og bygg som må fjernes før selve byggingen kan komme i gang. 

– Dette er svært viktig for oss å få gjennomført, selv om den endelige kontrakten med entreprenøren ikke undertegnes før etter påske. En forsinkelse her har kunnet gi følgeforsinkelser på opp mot ett år. Derfor er vi veldig fornøyde med at godkjenningen fra Esa kom før jul, og arbeidene kan startes som opprinnelig planlagt, sier prosjektdirektør Paul Torgersen i utbyggingsprosjektet for den nye lufthavna. 

I mai planlegges det full anleggsstart, og et svært viktig arbeid med utfylling i havet mot vest.

Paul Torgersen, prosjektdirektør Avinor Ny lufthavn Bodø. Foto: Avinor
Paul Torgersen, prosjektdirektør Avinor Ny lufthavn Bodø. Foto: Avinor

– Dette er kanskje det viktigste arbeidet vi må få gjennomført den kommende høsten og sommeren. Områdene vi skal fylle ut kan være gyteområder for fisk, og for å gi den tid til å finne nye områder er det ønskelig å få lukket området der rullebanen skal ligge før vinteren. I samråd med fageksperter på området, er vi kommet frem til at årets sommer og høst vil være det gunstigste tidspunktet for livet i havet å gjennomføre dette arbeidet på, sier Torgersen. 

Størst aktivitet fra påske 2025

Fra påsken 2025 og frem mot sommeren 2028 vil det pågå arbeider både med rullebanesystem og flyoppstillingsplasser, i tillegg til selve terminalbygget. 

Ifølge Avinor kan det også komme andre prosjekter inn i porteføljen, men som er finansiert av andre aktører. Et eksempel på dette er nytt bygg for forsvarets redningshelikoptre. Dette er et bygg som finansieres av Justisdepartementet, og som skal bygges av Forsvarsbygg. 

– Vi vil i så fall ha ansvaret for å forberede området for bygging av basen og alt av infrastruktur knyttet til den, sier Torgersen.

Men hvem som skal bygge det nye terminalbygget på nye Bodø lufthavn er ennå ikke bestemt. 

– Vi skal i løpet av første kvartal beslutte hvilken entreprenør som skal få tildelt kontrakten for byggentreprisen. Her har vi tre godt kvalifiserte tilbydere, og jeg er derfor trygg på at det arbeidet vil bli godt ivaretatt av den som får det ansvaret, avslutter Torgersen.

Om prosjektet

  • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030
  • Kapasiteten på den nye terminalen vil i åpningsåret være 2,3 millioner passasjerer i året
  • I byggeperioden vil 350 firmaer være involvert, og 3.000 arbeidere sysselsettes
  • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt 1.400 olympiske svømmebasseng
  • 650.000 kvadratmeter skal asfalteres, noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner
  • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25.000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum
  • Peab Anlegg AS ble i juni 2023 tildelt den første større entreprisen og skal bygge flyoppstillingsplasser, rullebane og annen infrastruktur på flysiden – forberedende arbeider starter i februar og hovedarbeidene i mai
  • Entreprisen for å bygge terminalbygget avgjøres før påske 2024 og byggestart er planlagt i april 2025