Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Åtte konkurrerer om drift og vedlikehold av Sørlandsbanen

Åtte selskaper er med i konkurransen om å drifte og vedlikeholde  Sørlandsbanen.

Konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold er en følge av jernbanereformen.

- Målet er en punktlig, trafikksikker og effektiv infrastruktur for alle som reiser med toget og de som transporterer gods, skriver Bane NOR på sine nettsider.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått med mange solide og godt kvalifiserte søkere, sier Sverre Kjenne, direktør for Drift og teknologi i Bane NOR i meldingen.

Før var det Bane NOR som sto for arbeidet på jernbanenettet. I 2019 ble Spordrift AS opprettet og tok over jobben. Landet ble delt inn i ti områder og Spordrift fikk det løpende ansvaret for alle, i påvente av at hvert område skulle konkurranseutsettes. Nå er Bane NOR kommet til første steg i den prosessen, kontrakten for Sørlandet.

Selskapet som vinner konkurransen, skal starte arbeidet i oktober 2022. Kontrakten varer i fem år, med opsjon på ytterligere to år.

Kjenne forteller at interessen fra leverandørmarkedet har vært stor.

Her er listen over kvalifiserte søkere:

Aarsleff Rail AS

Baneservice AS

NRC Underhåll AB

Otera Infra

RIAS MESTA AF

Spordrift AS

Strukton Rail AB

Veidekke Entreprenør AS

- Vi ønsker å inngå kontrakt med den beste tilbyderen i løpet av januar 2022, skriver Bane NOR.

Direktøren mener den sterke listen over kvalifiserte søkere lover godt også for de fremtidige konkurransene.

– Vi ser for oss at entreprenørene utvikler en sterk jernbanefaglig kompetanse, og benytter de tilgjengelige ressursene på best mulig måte. Dette skal gi passasjerene og godsselskapene mest mulig jernbane for pengene, sier Kjenne.

De ni andre kontraktsområdene som skal konkurranseutsettes er: Vestlandet, Vestfold-Telemark, Østlandet, Østfold, Oslo, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Ofoten.

Etter kontraktsinngåelsen for Sørlandet følger Vestfold-Telemark i oktober 2023, og Østfold og Østlandet i oktober 2024. Rekkefølgen for de andre kontraktsområdene vil bli kunngjort i 2023 og alle områdene skal være konkurranseutsatt i 2027.