Daglig leder i Assemblin ventilasjon Stein Arne Sværen (til venstre) og daglig leder i Drammen ventilasjon Magne-Vegar Gulbrandsen ble 2. desember enige om salg av Drammen ventilasjon AS til Assemblin ventilasjon AS. Foto: Tobias Nordli / Assemblin
Daglig leder i Assemblin ventilasjon Stein Arne Sværen (til venstre) og daglig leder i Drammen ventilasjon Magne-Vegar Gulbrandsen ble 2. desember enige om salg av Drammen ventilasjon AS til Assemblin ventilasjon AS. Foto: Tobias Nordli / Assemblin

Assemblin kjøper ventilasjonsinstallatør

Assemblin ventilasjon AS har signert avtale med Drammen ventilasjon AS om overtakelse av medarbeidere, kundeportefølje og verktøy.

Assemblin ventilasjon ble etablert som eget selskap i 2018. Med overtakelsen av samtlige åtte medarbeidere i Drammen ventilasjons, vil selskapet ha rundt 20 medarbeidere og en budsjettert omsetning på 80 millioner kroner i 2023, skriver Assemblin i en pressemelding om oppkjøpet.

– Ventilasjonsbransjen bruker tradisjonelt mye innleid mannskap til montasjejobber. Vi ønsker i størst mulig grad å benytte egne, fast ansatte ressurser til disse oppdragene, sier Assemblins ventilasjonssjef Stein Arne Sværen i meldingen.

– Denne avtalen gir oss ingen umiddelbar omsetningsøkning. Men den gir oss økt installasjonskapasitet, styrket leveranseevne, og sikrer at vi får større egenkontroll på montering av oppdragene våre. Dette er helt i tråd med erfaringene og kompetansen vi har bygget opp innenfor både rør- og elektrovirksomheten vår gjennom mange år, legger Sværen til.

Den ervervede virksomheten vil fortsatt bli drevet fra selskapets eksisterende lokaler i Skjellsbekkveien i Mjøndalen. Daglig leder og hovedaksjonær Magne-Vegar Gulbrandsen vil etter overtakelsen få det daglige driftsansvaret for Assemblin ventilasjons installasjonsvirksomhet.

– Etter å ha drevet Drammen ventilasjon AS i 25 år, har det naturlig nok vært en prosess å venne seg til tanken på at noen andre skulle overta, sier Gulbrandsen i pressemeldingen.

– Jeg føler imidlertid at vi har hatt en åpen og veldig fin dialog de siste månedene. Jeg oppfatter ikke minst at vi har svært sammenfallende syn og gjensidig forståelse for hvordan kultur, kvalitet og fagkunnskap er avgjørende for videre fremgang i markedet. Nå er jeg veldig komfortabel med avtalen og trygg på at den vil være positiv for både bedriften og de enkelte medarbeiderne, legger han til.