Konsernregnskapssjef Nina Engeland (t.v.) og leder kompetanseutvikling Cecilie Grendar sto i bresjen for Assemblins første jentedag som ble arrangert denne uken. Foto: Tobias Nordli

Konsernregnskapssjef Nina Engeland (t.v.) og leder kompetanseutvikling Cecilie Grendar sto i bresjen for Assemblins første jentedag som ble arrangert denne uken. Foto: Tobias Nordli

Skal doble kvinneandelen innen 2024

Assemblin Norge har 5,5 prosent kvinneandel og satser på å doble denne i løpet av to år.

Nylig samlet konsernet alle sine kvinnelige medarbeidere til bedriftens første jentedag hvor det blant annet ble satt søkelys på rekruttering og kjønnsbalanse.

Den kraftige underrepresentasjonen av jenter i tekniske yrkesfag er ikke bare et likestillingsproblem, men også en bemanningsutfordring for bransjen og næringslivet generelt. Det er anslått at Norge vil ha behov for opp mot 90.000 nye fagarbeidere de kommende ti til femten årene, ifølge en pressemelding fra konsernet.

– I dag teller vi litt over førti jenter. Innen 2024 passerer vi hundre, sier Nina Engeland og Cecilie Grendar i meldingen. De var pådrivere og vertskap for jentedagen.

Rekruttere flere jenter
Konsernets kvinneandel på rundt fem og en halv prosent er omtrent den samme som bransjen for øvrig.

– Dette er et område hvor vi ikke har vært flinke nok, og hvor vi trenger å lære mer. Vi skal bli gode til å rekruttere og ikke minst sørge for å beholde jentene i bedriften, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Han peker på at i konsernets nye strategiplan har Assemblin vedtatt å ansette minst femti nye, kvinnelige produksjonsarbeidere innen 2024.

– Jentedagen er del av denne strategiplanen, men bare ett av flere tiltak vi setter i verk for å nå målet, sier Hansen.

Over 40 jenter deltok på Assemblins første jentedag. I følge den nye strategiplanen til bedriften skal antallet kvinnelige medarbeidere dobles innen 2024. Foto: Tobias Nordli
Over 40 jenter deltok på Assemblins første jentedag. I følge den nye strategiplanen til bedriften skal antallet kvinnelige medarbeidere dobles innen 2024. Foto: Tobias Nordli

– Hårete mål
– 50 flere jenter i produksjonen innen 2024 er et hårete mål når en ser hvor få som i dag finner vei inn i bransjen. Jeg føler imidlertid at dette var en berikende dag og en veldig god start på en prosess som nok kan vise seg å favne bredere enn bare rekruttering av kvinnelige medarbeidere, uttaler HR-sjef Jon Kolstø i meldingen.

Blant innlederne på jentedagen var sosiolog og forfatter Anne Grethe Solberg, som tok for seg temaet kjønnsbalanse og arbeidstrivsel. Fagsjef i Rørentreprenørene, Eli Heyerdahl Eide, presenterte Ingeborg-nettverket, den ideelle organisasjonen som siden 2016 har jobbet for og med jenter i rørbransjen, og hvor Assemblin i flere år har vært én av gullpartnerne.