Åslaug Haga gir stryk til Innovasjon Norge

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) gir stryk til Innovasjon Norge for ikke å hjelpe unge gründere.

Haga støtter seg til en fersk rapport fra Rambøll Management som har evaluert unge etablereres kompetansebehov, på oppdrag fra Innovasjon Norge. Etter å ha lest konklusjonene i rapporten, har Haga nå mistet tålmodigheten, skriver Dagbladet.

- I et distriktspolitisk perspektiv er det alvorlig at Innovasjon Norge ikke fungerer godt nok i forhold til unge gründere. Jeg er ikke i tvil om at organisasjonen må synliggjøre seg selv mer og markedsføre ordningene de har bedre, sier Haga.
Hun opplyser at mange unge gründere er kritiske til Innovasjon Norges arbeid.
Ifølge rapporten er det et misforhold mellom forventninger og oppfølging fra Innovasjon Norge for dem som har fått finansiell støtte.

Haga vil nå ta saken opp med næringsminister Dag Terje Andersen (Ap).