Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn sier a-krim ble satt høyt åp agendaen i 2020.

Foto: Stefan Offergaard

Årskonferanse i Fair Play Bygg - Oppfordrer byggebransjen til nullvisjon i kampen mot a-krim

Med innlegg fra både Arbeidstilsynet, LO, NHO samt flere regjerings- og stortingspolitikere, gjennomfører Fair Play Bygg onsdag sin årskonferanse. Lars Mamen oppfordrer byggenæringen til å tenke stort og gå inn for en nullvisjon i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Årskonferansen gjennomføres som et heldigitalt arrangement.

– Vi jobber mye med å synliggjøre problemet med a-krim. Ingen vet hvor stor problemet er, men det er snakk om titalls milliarder som undras i skatt. Hvor mange milliarder som arbeidstakere taper på at privatpersoner og bedrifter kjøper svarte tjenester er ukjent, men de som unndrar skatt er ofte de samme som utnytter arbeidsfolk. De er ofte godt organisert og får hjelp av både revisor og torpedoer, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

I sin presentasjon påpeker han at 2020 har vært et krevende år, og at kriminelle aktører har funnet nye måter å utnytte arbeidere og svindle fellesskapet på under koronapandemien.

A-krim høyt på agendaen

Samtidig har pandemien synliggjort flere opprørende saker, og satt a-krim på agendaen. Mamen er også svært fornøyd med at norske politikere har erkjent problemet med a-krim. Sist uke ble han invitert av justisminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til å være med å lansere lovforslaget mot lønnstyveri.

– Det er gledelig at regjeringen har kommet med et lovframlegg om å forby lønnstyveri. Tyveri av lønn blir nå sidestilt med annet tyveri, sier Mamen og påpeker at det også blir straffbart å ikke betale inn pensjon.

Han mener lønnstyveri er et godt ord.

- Der det er en tyv, er det også en heler - en som profitterer på at arbeidere ikke får lønnen de skal. Heleren i a-krim er bakmannen som henter ut profitten, men også den som kjøper tjenester der arbeidere blir grovt underbetalt. Det er private huseiere som pusser opp svart eller entreprenører som kjøper inn underentreprenører til 30 til 40 prosent lavere pris, sier Mamen.

Seksuell trakassering

Mamen sier 2020 også var året da hele byggebransjen måtte erkjenne at noen av deres arbeidskamerater har blitt seksuelt trakassert.

– Ida-saken satte en støkk i oss og bransjen tok tak i problemet. Etiske retningslinjer, varslingskanaler og holdningskampanjer er etablerte. Det er bra. Dersom en skal løse et problem, må en først erkjenne at en har et problem, sier han og legger til:

– Både «Ida- saken» og innsatsen for å rekruttere ungdom som lærlinger viser at vi kan ta grep og utrette mye når det trengs. Både politikere, næringen og organisasjonene har vist at de vil og kan ta ansvar. Nå må vi også erkjenne a-krimproblemet og ta grep kvitte oss med det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Inviterer til nullvisjon

I kampen mot a-krim mener han bygg og anleggsnæringen kan lære mye av arbeidet de selv allerede har gjort for å redusere skader og dødsfall.

– Oppskriften er at vi først må bli enige om at dette er et problem. Det er vi heldigvis. Ingen ønsker arbeidslivskriminalitet. Så må vi alle ta vårt moralske, sosiale og politiske ansvar, sier Mamen.

– Pris- og innkjøpspolitikken har skapt et problem. A-krim kan unngås, men ikke om alle skylder på hverandre. Vi må også lære av våre feil. Når det skjer en alvorlig ulykke deler bransjen informasjon for at andre ikke skal gjøre samme feil. Slik må det også bli når vi avdekker a-krim. Å skjule informasjon for å unngå skandaler er det bare bandittene som tjener på, legger han til.

Mamen oppfordrer næringen til å tenke stort:

– Fair play bygg inviterer nå bransjen, organisasjonene, bedriftene, bygningsarbeiderne og politikerne til å dele vår nullvisjon om a-krim, først i proffmarkanden og deretter i privatmarkedet, sier han.

683 varsler

I løpet av 2020 har Fair Play Bygg Oslo og Omegn sendt inn 230 varsler. Samtidig har Fair Play Bygg Rogaland sendt inn 155 varsler og Fair Play Agder, som startet opp høsten 2020, sendt inn 11 varsler.

Byggjebransjens Uropatrulje i Trøndelag har sendt inn 287. Til sammen har de dermed sendt inn 683 varsler om a-krim til offentlege etatar.

– Det vanligste tipsene handler om svart arbeid i kombinasjon med ulike former for lønnstyveri eller sosial dumping. Om lag to tredeler er i disse kategoriene. Men vi har også varslet om nettverk, og vold. Jeg frykter at det er underrapportering av dette, sier han.

Kriminelle nettverk

Mamen trekker fram eksempler av tips de har mottatt fra både privat- og proffmarkedet.

– Saken fra Proffmarkedet er om et nettverk som eier flere bedrifter i byggebransjen, drevet av en familie. En del av overskuddet fra virksomheten er investert i eiendom, der en av bedriftene leier ut hybler til ansatte. Vi har varslet om at det er fare for brudd på smittevernet her. Bakmennene har tidligere vært involvert i organisert momssvindel. Det er også gjort store narkobeslag i disse hyblene, sier han og legger til:

– Vi varslet også om at en av disse bedriftene nå ønsker medlemskap i bransjeorganisasjon og er aktuelle for oppkjøp av andre. I tillegg til dette har vi sendt varsel om at bedriftene både misbruker permitteringsordningen og mottar lønnskompensasjon i forbindelse med korona.