NFF-styreleder Øyvind Engelstad delte ut beviset på at Arnulf Martin Hansen er nytt æresmedlem i NFF.

Arnulf Martin Hansen æresmedlem i NFF

Tunnelveteran og TBM-ekspert Arnulf Martin Hansen kan nå smykke seg med tittelen æresmedlem i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF).

– Årets æresmedlemskap i NFF går til en kandidat som har bidratt til norsk tunnelbransje på så mange måter, sa styreleder Øyvind Engelstad i NFF i forbindelse med prisutdelingen under Fjellsprengningsdagen.

Arnulf Martin Hansen har vært medlem i NFF siden før 1990. Han har vært komitemedlem i foreningen og har generelt vært svært aktiv i NFFs arbeid. Hansen har bidratt som både deltaker og foreleser på i alt 74 arrangementer i regi av NFF. Han har i tillegg vært en viktig bidragsyter i flere av NFFs engelske publikasjoner, skriver juryen i sin begrunnelse.

Ifølge NFF har Arnulf Martin Hansen bidratt til mange vurderinger knyttet til valg av drivemetode, kostnadsoverslag og fremdriftsvurderinger. Hansen er en av landets fremste eksperter innen tunnelboremaskiner (TBM) og har de siste årene blant annet vært sentral som rådgiver ved Follobaneprosjektet.

– Hansen har gjennom sin lune humor, rolige og tillitsvekkende vesen bygd opp et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt, sa Engelstad før han delte ut beviset på at Arnulf Martin Hansen er nytt æresmedlem i NFF.