Arkitekturpris til Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital

I fjor ble Sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim overlevert til St. Olavs hospital. Nå er bygget kåret til Europas beste psykiatribygg på European Healthcare Design-konferansen i London.

Fakta om bygget:

Sted: Trondheim
Prosjekttype: Helsebygg
Bruttoareal: 7.400 kvadratmeter
Byggherre: St. Olav eiendom
Byggherrens representant: Sykehusbygg HF
Totalentreprenør: NCC Norge
Prosjektkostnad: 270 millioner kroner eks. mva.
Arkitekt: RATIO Arkitekter, Karlsson Arkitekter
Landskapsarkitekt: Schønherr
Rådgiver: COWI

– Jeg er utrolig stolt over at vi får denne prisen, og all honnør til fagfolk, byggherre og arkitekter som sammen har skapt et psykiatribygg for fremtiden. Dette er innovasjon i praksis, sier administrerende direktør ved St. Olav, Grethe Aasved til Sykehusbyggs nettsider.

Arkitekt for prosjektet er RATIO Arkitekter og Karlsson Arkitekter.

– Sykehusbygg HF er utrolig glad og takknemlig for den europeiske arkitekturprisen som prosjektet mottok i London denne uken. Fra dag én har hensynet til det gamle kulturlandskapet på Lade, og det verneverdige området på Østmarka, vært viktig i planprosessen. Byggets plassering i omgivelsene, med høyde og utforming av fasader, har vært viktig for å tilpasse seg omgivelsene på Østmarka. Arkitektene har på en utmerket måte klart dette, samtidig som de har evnet å lage gode arealer innendørs tilpasset pasientgruppen og de som skal jobbe der, sier Bjørn Remen, som var prosjektsjef fra Sykehusbygg HF for sikkerhetsbygget, i meldingen.

Det nye sikkerhetsbygget ligger på Østmarka og ble tatt i bruk i fjor høst. Åpningen i oktober ble behørig markert, og kalt et paradigmeskifte i behandlingen av en spesiell pasientgruppe.

– Denne prisen er også en viktig anerkjennelse av den jobben som er lagt ned, sikkerhetsbygget er et resultat av godt samarbeid mellom fagfolk på sykehuset, Sykehusbygg HF, arkitekter og leverandører, sier avdelingssjef Antje Daniela Gross-Benberg.

Du kan lese mer om prosjektet her