Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital

Jan Petiter Egseth (t.v.) fra Sykehusbygg og Torkil Ingdal fra NCC er fornøyd med både byggeprosessen og resultatet.
Ratio

Ratio

NCClogo

NCClogo

COWIlogo

COWIlogo

Daaland

Daaland

RosenborgMalerteam

RosenborgMalerteam

GKlogo

GKlogo

Windsor

Windsor

Firesafe

Firesafe

HTHlogo

HTHlogo

Parkettgruppen

Parkettgruppen

TrondheimStål

TrondheimStål

NidarosOppmåling

NidarosOppmåling

Lindbak

Lindbak

AuneMaskin

AuneMaskin

Overhallagruppen

Overhallagruppen

Optimeralogo

Optimeralogo

Å bygge en sykehusavdeling som skal ta hånd om de aller sykeste pasientene innen psykisk helsevern er en krevende jobb, men nå står den nye sikkerhetsavdelingen på Østmarka i Trondheim klar til bruk.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Helsebygg

Bruttoareal: 7.400 kvadratmeter

Byggherre: St. Olav eiendom

Byggherrens representant: Sykehusbygg HF

Totalentreprenør: NCC Norge

Prosjektkostnad: 270 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: RATIO Arkitekter, Karlsson Arkitekter

Landskapsarkitekt: Schønherr

Rådgiver: COWI

Underentreprenører og leverandører: Grunn og utomhusarbeider: Aune maskin og transport l Prefab: Overhalla Betongbygg l Oppmåling og stikningsarbeider: Nidaros opp- måling l Kjerneboring: JV Demolering l Takarbeider: IcopalTak l Glassarbeider: Daaland l Blikkenslager: Mesterblikk l Murarbeider: Bugge l Solavskjerming: Vental l Lås og beslag: Bravida l Elektro: Fjeldseth l Ventilasjon og rør: GK l Heiser: Starlift l Gulvavretting: RS gulv l Gulvbehandling: Minor l Malerarbeider: Rosenborg malerteam l Branntetting: Firesafe l Stål- og smedarbeider: Trondheim Stål l Himling og systemvegger: Modulvegger l Storkjøkken: Myhrvold l Kjøkken: HTH Kjøkken Trondheim l Innredning: Idema l Møblering: Lindbak l Parkett: Parkettgruppen l Spiler: Otretek l Skilting og foliering: Ernestus l Byggvask: NRS l Byggevarer: Optimera l Dører: Swedoor, Daloc l Limtre: Moelven Limtre l lnnvendig glassvegger: EW Glass l Porter: Windsor l Sikkerhetsgjerder: Foraas l Kranarbeider: Kranor l Avfallsbehandling: Retura l Maskiner og utstyr: Ramirent l Trykktesting: Omega Aakerholdt l IT/teknologi: Atea l Taksystemer: Lett-Tak l Overlys: JET Bramo

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Både Jan Petter Egseth fra Sykehusbygg, som har vært byggherrens representant, og Torkil Ingdal fra entreprenøren NCC er fornøyd med resultatet, selv om de også er klare på at det var en krevende jobb. Det har også vært et pionerprosjekt, det er aldri tidligere bygget noe lignende i Norge, sier de.

Den nye sikkerhetsavdelingen vil få 21 pasientplasser. 16 av disse er for pasienter med alvorlig psykisk sykdom, de fleste dømt til psykisk helsevern, og fem nasjonale plasser for pasienter som er dømt til tvungen omsorg. Bygget skal erstatte dagens lokaler på Brøset. Lokalene der er gamle og utdaterte, og det har lenge vært ønske om å erstatte disse.

Bygget er rommelig, på 7.400 kvadratmeter fordelt på to etasjer, og med et stort, sikret uteområde. NCC er totalleverandør på det nye sikkerhetsbygget, som er bygget slik at det passer inn med resten av det særegne herregårdslandskapet på Lade, og det fredede sykehusområdet på Østmarka,

Ny erfaring

Torkil Ingdal fra NCC sier det har vært en spennende jobb, med store utfordringer.

– Jeg har aldri vært med på en lignende jobb tidligere, sier han.

– Jeg var også med på byggingen av St. Olavs hospital og mange andre store prosjekter, men ingenting av det jeg har vært med på tidligere kan måle seg med dette. Men det har vært veldig artig å være med på, både interessant og lærerikt. Her har vært mye vi har måttet utvikle underveis selv. De er det blitt en del prøving og feiling, men vi har lært mye, sier han.

Han tilføyer at selv om det kanskje ikke har vært en komplisert jobb, har det vært veldig komplekst, blant annet på grunn av en del spesielle krav fra byggherren. Med tanke på hvordan bygget skal brukes, har det ikke minst vært viktig med robusthet på alt.

Krevende klientell

Jan Petter Egseth fra Sykehusbygg sier at alt ved bygget tar hensyn til at det skal brukes av et krevende klientell, og derfor er både funksjonalitet og ikke minst sikkerhet, både for de som skal jobbe der og for pasientene, vært viktig.

Med 7.400 kvadratmeter som skal ta imot 21 pasienter betyr det at det blir god plass for den enkelte.

– Men det er nødvendig. For eksempel er det veldig brede korridorer med stor takhøyde for å gi god plass når man ferdes gjennom korridorene, slik at det ikke skal bli problemer når man møter andre. I det hele har sikkerhet og funksjonalitet høy prioritet, sier han.

– For oss som har bygget her har det vært viktig å tenke annerledes, blant annet med tanke på de som skal overta og ha sin arbeidsplass her siden. Det samme gjelder å legge til rette for at det blir enkelt med vedlikehold og mulige reparasjoner i fremtiden. Det har vært nødvendig å tenke lengre frem, ikke bare gjøre ferdig byggejobben og dra herfra. Når det er i drift vil det ikke være tilgang til alle områder, sier Ingdal.

Spesiell godkjenning

Jan Petter Egseth forteller at alt som er inne i bygget er godkjent gjennom en omfattende prosess.

– Bygget skal forhindre både rømming og inntrenging, og det er stilt svært strenge krav til at pasienter og personalet ikke skal komme til skade av elementer i bygget. Bygningsdetaljer og inventar er grundig testet for belastning og hendelser, som sikkerhetsmiljøet har erfart kan skje i en slik avdeling, før det blir godkjent av byggherren. Dette gjelder for eksempel dører, møbler, stikkontakter, lysbrytere, vasker, servanter og så videre. I tillegg har det vært nødvendig å redusere behov for service og vedlikehold inne i pasientområdet. Det må iverksettes omfattende sikkerhetsprosedyrer hvis håndverkere med verktøykasse skal inn i avdelingen. For å redusere slik risikoaktivitet er mye teknikk flyttet til en kulvert under sengeområdet. Skulle noen putte håndklær eller annet i avløp- ene har driftspersonell tilgang fra undersiden.

Selve bygget

Avtalen mellom NCC og Sykehusbygg/St. Olavs hospital ble inngått i april 2019, etter en samspillsfase. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise.

Torkil Ingdal forteller at selve byggingen startet i september 2019, og før jul i år skal man starte med innflytting av pasienter. Ingdal sier at bygget er satt opp med prefabelementer både i råbygg og yttervegger. Fasadene er teglbelagt, men det er også store glasselementer, både i ytterveggene og mot gårdshagene som finnes flere steder i bygget.

Omkring bygget er det fine uteområder, der det er tatt en rekke hensyn til de som skal bruke bygget. For eksempel er det sørget for at det ikke finnes giftige eller allergifremkallende planter. I tillegg til aktivitetsmulighetene på uteområdene har anlegget blant annet ballbinge, en stor gymsal, trimrom osv. Videre der det snekkerverksted, malerverksted, sykkelverksted og treningskjøkken.

– Både å komme seg ut og få frisk luft, og ha tilbud for å aktivisere pasientene har stor betydning for rehabiliteringen, sier Egseth.

Godt fornøyd

Både entreprenør og byggherre er godt fornøyd, både med resultatet og også samarbeidet underveis.

– Det hele har vært helt topp, sier Egseth, mens Ingdal forteller om en byggherre som har vært nysgjerrig og samarbeidsvillig.

– Der har de utfordret oss for at det skulle bli et best mulig bygg, og oppfølgingen vi har fått fra byggherrens side har vært både god og viktig, sier han.


Flere prosjekter