Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Arkitektindeks fortsetter å falle

Konjunkturindeksen for arkitektbedriftene fortsetter det markante fallet som startet i andre halvår 2022. Ett år senere er tallene på et lavere nivå enn ved forrige måling.

Nye tall fra Arkitektbedriftene viser at det er ordrereservene som har hatt den mest negative utviklingen de siste seks månedene. Kun 21 prosent melder om større ordrebøker, mens 51 prosent av arkitektbedriftene har lavere reserver nå enn for seks måneder siden. Snittutviklingen i ordrereserver er en nedgang på 2,3 prosent for arkitektbedriftene i foregående halvår, skriver foreningen i en pressemelding.

Forventningene til de neste seks månedene er også negative. Kun 22 prosent forventer en bedring i ordrereservene, og 40 prosent venter en forverring.

– Konjunkturundersøkelsen viser at arkitektbransjen er nede i en bølgedal med store utfordringer. For tredje måling på rad får vi de svakeste resultatene som er registrert siden oppstarten i 2015, sier administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene i meldingen.

Kun 20 prosent av arkitektbedriftene har hatt en økning i omsetningen siste halvår. 58 prosent har ligget stabilt på samme nivå, mens 22 prosent har hatt en nedgang i omsetningen.

Omtrent seks av ti arkitektbedrifter har hatt stabil bemanning siste halvår. Derimot registrerer foreningen en negativ utvikling i antall årsverk siste halvåret. Andelen bedrifter som har nedbemannet (30 prosent) er nesten tre ganger så høy som antallet bedrifter som har økt antall årsverk (11prosent). Arkitektbedriftene forventer også en ytterligere negativ utvikling i bemanningen kommende seks måneder. 23 prosent forventer å ha færre årsverk om seks måneder, mens kun 14 prosent forventer flere årsverk. Sistnevnte er riktignok en liten oppgang på 2 prosent sammenlignet målingen fra første halvår i år, viser tallene.

– Tall fra NAV viser økt arbeidsledighet blant arkitekter også i september. Det totale antallet ledige arkitekter er nå 380, mot cirka 100 for et år siden. De generelle forventningene til norsk økonomi, herunder inflasjon og renter, indikerer at markedet vil holde seg nede godt inn i 2024 og at det deretter forventes oppgang i boligmarkedet høsten 2024. Det er sterke drivere for høyere aktivitet i 2025. Totalt sett opplever arkitektene markedet og den makroøkonomiske situasjonen som utfordrende, og den geopolitiske situasjonen trigger usikkerhet, forteller Skjerdingstad i meldingen.