Arkitekter slår seg sammen

Arkitektkontoret Solem Hartmann i Trondheim blir største eier i Arkitektkompaniet i Kristiansund. - Samlet er vi nå 40 ansatte og det største og mest komplette arkitektmiljøet nord for Dovre, sier daglig leder Lars Meland. 

Arkitektkontoret Solem Hartmann i Trondheim blir største eier i Arkitektkompaniet i Kristiansund. - Samlet er vi nå 40 ansatte og det største og mest komplette arkitektmiljøet nord for Dovre, sier daglig leder Lars Meland.

– Vi og våre kunder har mye å vinne på å bli del av et stort fagmiljø, sier sivilarkitekt Sverre Sevaldsen fra Arkitektkompaniet.

- Dette er en svært god løsning for alle parter, sier Sevaldsen. - Lokalt eierskap og forankring vil være sikret gjennom at 48 % av aksjene fremdeles er på lokale hender. Dette er viktig for begge parter og vi tror at kundene i regionen også vil sette pris på dette, sier han

Nordmøre i medvind
- Viktigheten av arkitektfaget har tidligere vært lite forstått og verdsatt på Nordmøre, forteller Sevaldsen. Nå opplever vi en økende forståelse hos utbyggere av boliger, næringsbygg og industribygg for bruk av arkitektkompetanse, sier han.

- For oss i Trondheim er utviklingen på Nordmøre svært spennende. Folketallet i Kristiansund øker, det er framtidstro og god vekst i regionen. Faktisk er utviklingen her helt parallell til den i selskapet Solem Hartmann, vi har god styringsfart som de også har det på Nordmøre. Nordmøre med spennende utvikling innenfor olje, fisk og kultur er noe vi svært vil være med på å utvikle videre, sier daglig leder Lars Meland.

Størrelse og kapasitet viktig
Arkitektkompaniet er det fjerde arkitektkontoret som nå blir en del av Solem Hartmann AS. – Dette er en del (et resultat)av en langsiktig vekststrategi. Vi ser at vi ved å være store kan tilby både et bredere og ”spissere” tilbud på arkitekttjenester. Vi har bred kompetanse, vi er store nok til å kunne ta på oss store og mange oppdrag og det har kundene lagt merke til, sier Meland.

– Nye EØS-regler om innkjøp av kommunale tjenester gjør at det ikke er nok å være en solid lokal aktør, sier Sevaldsen. –Tidligere var vi selvskreven til å bli invitert med på lokale konkurranser og anbudsrunder, - slik er det ikke lenger. – Nå har vi tyngde nok til å være med på å kjempe om offentlige oppdrag, samtidig som vi har en nøkternhet og en distriktskunnskap som vil komme både det nye store selskapet og lokalmiljøet til gode, sier han.

Attraktivt fagmiljø

- Etter at Solem og Hartmann slo seg sammen til Solem Hartmann tidligere i år, har vi vært i den heldige situasjon at det har vært lett å få tak i fagfolk. Vi opplever at et stort, bredspektret og kreativt fagmiljø virker attraktivt på nye arbeidstakere. Det igjen gjør oss i stand til å ta på oss stadig flere og mer spennende oppdrag.

– I Kristiansund har det vært vanskelig å rekruttere arkitekter , når vi nå inngår i et stort og spennende selskap regner vi med å endre dette bilde, sier Sevaldsen.

Etter at alle formaliteter er på plass, vil Arkitektkompaniet skifte navn til Solem Hartmann, Vest.

- Avtalen signeres i dag og endringen trer i kraft fra 04.02.8, sier Sverre Sevaldsen.