Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Arkitektene vokser - og venter mer vekst

Arkitektbedriftene registrerer god vekst i både ordrereserver og ansettelser det siste halvåret, og ser veksten fortsette inn i det neste også.

Arkitektene er de første i verdikjeden når det bygges nytt, og kan ofte fungere som et tidlig varsel for byggenæringen. I så fall er Arkitektbedriftenes halvårige konjunkturrapport gode nyheter for bransjen.

– Her forventer man en vesentlig høyere økning enn reduksjon i ordrereserve. Det er noen færre bedrifter enn ved sist konjunkturrapport som forventer vekst, men dette er fortsatt en god indikator, og det skal vi være fornøyde med, sa administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Den halvårige rapporten er utformet etter svar fra bransjeorganisasjonens medlemmer, og omtrent halvparten av de spurte bedriftene svarer, ifølge Skavang, på forespørselen.

Last ned Arkitektbedriftenes konjunktur- og prognoserapporter her.

Ansetter

Rapporten gir også et bilde av hva slags oppdrag arkitektene får, og oversikten viser en klar overvekt av offentlige kontrakter. Offentlige bygg utgjør omtrent én fjerdedel av oppdragene, men oppdrag for det offentlige utgjør samlet sett omtrent halvparten. Bolig er den største enkeltkategorien, med 37 prosent. Samferdsel er en liten kategori med kun tre prosent. Her er det heller ikke registrert eller ventet noen særlig vekst blant arkitektene.

– Med tanke på hvor mye som satses på samferdsel, er dette litt rart, påpeker Skavang.

Et område hvor veksten dog er veldig tydelig, er på årsverk. Her forventer bedriftene enda mer vekst fremover enn de gjorde for et halvt år siden.

– Bedriftene vil vokse. Det som er spørsmålet, er hvor vi skal ta disse nye arkitektene fra, sier Skavang.

Ser potensial

Daglig leder Eivind Bøhn i Moment.

Daglig leder Eivind Bøhn i Moment gikk også gjennom prisutviklingen i bransjen basert på anonymisert informasjon fra 141 bedrifter i Arkitektbedriftene i 2017. Bøhn kunne blant annet avsløre at gjennomsnittlig timepris i løpet av omtrent en milliard timefakturerte timer lå på 1.013 kroner i 2017.

Dette er en vekst på to prosent fra året før.

– Dette er mer enn konsumprisindeksen, men gjenspeiler ikke helt den aktiviteten vi har sett i markedet, sier Bøhn.

Han påpekte også at omtrent 20 prosent av arbeidet de har sett på, ikke er fakturerbart, og mener bedriftene har potensial til bedre inntjening.